Aktuality

 
Odborné mezioborové semináře na rok 2015
 
14.1.2015
I v roce 2015 bude organizace Prev-Centrum pořádat otevřené mezioborové semináře určené široké veřejnosti. Přehled témat naleznete zde:

DATUM

ČAS

TÉMA + LEKTOR

13. 1. 2015

13:00-15:00

Tvorba krizového plánu při řešení šikany ve školním prostředí

(Mgr. Pavel Dosoudil, Pražské centrum primární prevence)

10. 2. 2015

13:00-15:00

Co přinese změna zákona o sociální práci

(PhDr. Melanie Zajacová, MPSV)

24. 3. 2015  

13:00-15:00

Nové trendy na drogové scéně v Praze

(Mgr. Ing. Aleš Herzog, Sananim)

14. 4. 2015

13:00-15:00

Výchovná opatření, ochranná léčba a probační programy pro mladistvé

(PhDr. Jana Mottlová, Probační a mediační služba Praha - západ)

12. 5. 2015

13:00-15:00

Sociální klima školní třídy

(PhDr. Richard Braun)

9. 6. 2015  

13:00-15:00

Etické poradenství (MuDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.)

8. 9. 2015

13:00-15:00

Sociálně terapeutický program UNCLE

(Bc. Anna Franková, Bc. Martina Kohlerová, Prev-Centrum)

13. 10. 2015

13:00-15:00

Mlčenlivost a oznamovací povinnost

(Mgr. Jaroslav Šejvl, Klinika adiktologiel)

10. 11. 2015

13:00-15:00

Legislativa nelegálních návykových látek

(Mgr. Jaroslav Šejvl, Klinika adiktologie)