Informace o studii EWSD 2024 naleznete v tiskové zprávě UŽÍVÁTE DROGY? KOLIK? PROČ? Česká republika spolu s dalšími téměř čtyřmi desítkami zemí chce lépe pochopit vzorce užívání nelegálních drog a v podrobné informaci o studii.

Evropská on-line studie o drogách 2024 probíhá od května do konce června prostřednictvím dotazníku umístěného na evropské platformě EU Survey. Studie je zcela anonymní. Dotazník je rozdělen do více částí – na vyplnění tak většinou stačí krátký čas, asi 10 minut. Mohou jej vyplnit lidé ve věku 18+ let, kteří v posledním roce užili některou z nelegálních drog, včetně konopí.

Podrobnější informace o studii jsou ve zprávě Evropská on-line studie o drogách 2024, zveřejněné v sekci O nás – Výzkumné aktivity NMS.