Do stabilního týmu programu Nízkoprahové služby, Prev-Centrum, z.ú., hledáme kolegu/kolegyni na pozici: odborný pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. (řešení nepříznivých sociálních situací, individuální plánování, kontakt s OSPOD aj.)
 • kontaktní práce s dětmi a dospívajícími ve věku 10-18 let v nízkoprahovém klubu
 • psychosociální poradenská a výchovná práce s cílovou skupinou
 • příprava a realizace skupinové práce s klienty (preventivní, výchovné činnosti)
 • příprava a realizace organizovaných smysluplných volnočasových aktivit pro cílovou skupinu
 • administrativa spojená s klientskou agendou

POŽADUJEME:

 • absolvent  VOŠ nebo VŠ oboru sociální práce nebo obdobných oborů (např. sociální a humanitární práce, speciální pedagogika, psychologie, sociální pedagogika, adiktologie)
 • svéprávnost, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
 • schopnost týmové spolupráce
 • osobnostní zralost, zodpovědnost, odolnost vůči stresu
 • chuť pracovat s cílovou skupinou dětí a dospívajících
 • kreativitu, ochotu učit se
 • motivaci pro práci s mládeží s rizikovým chováním

VÝHODOU:

 • předchozí pracovní zkušenost s cílovou skupinou
 • přehled o moderních metodách sociální práce

NABÍZÍME:

 • pracovní poměr v rozsahu 20 hod./týden (0,50 úvazku)
 • dobré finanční ohodnocení – mzda dle nařízení vlády 341/2017 Sb. (příloha č. 2), osobní příplatek, nenárokové odměny
 • smysluplnou a dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
 • možnost seberealizace a osobního rozvoje
 • pravidelné odborné týmové konference, porady, supervize a intervize
 • příspěvky na vzdělávání
 • příspěvek na stravování

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: průběžné, od 1. 6. 2023

K profesnímu životopisu přiložte motivační dopis a s předmětem „ODBORNÝ PRACOVNÍK NZDM“ zašlete na emaily: vedouci.nzdm@prevcentrum.cz a office@prevcentrum.cz

TERMÍN NÁSTUPU: září 2023, případně dle domluvy