Náš team

<p>Všichni pracovníci Prev-Centrum, z.ú., pracují pod odborným supervizním vedením.<br> Prev-Centrum, z.ú. garantuje jejich odbornou způsobilost a profesionalitu.</p>

Mgr. Ondřej Počarovský

adiktolog, ředitel ústavu

Mgr. Ondřej Počarovský
Mgr. Alexandra Roubalová

psycholog, odb. vedoucí služeb

Mgr. Alexandra Roubalová
Zuzana Nielsenová, DiS

sociální pracovnice ambulatní léčba, nízkoprahové služby

Zuzana Nielsenová, DiS
Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.

psycholog ambulatní léčba

Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.
Mgr. Eva Vojtová

klinický psycholog

Mgr. Eva Vojtová
PhDr. Alica Dargajová

klinický psycholog, vedoucí programu ambulatní léčba

PhDr. Alica Dargajová
Mgr. Kateřina Morávková

psycholog ambulatní léčba

Mgr. Kateřina Morávková
Bc. Miluše Hrnčířová

adiktolog, vedoucí programů primární prevence

Bc. Miluše Hrnčířová
Ing. Petra Grabačová

pedagog, koordinátor všeobecné primární prevence

Ing. Petra Grabačová
Mgr. Markéta Maciažková

psycholog, koordinátor všeobecné primární prevence

Mgr. Markéta Maciažková
Mgr. et Mgr. Markéta Šídová

adiktolog, koordinátor selektivní primární prevence

Mgr. et Mgr. Markéta Šídová
Bc. Zuzana Kapusňáková

adiktolog, vedoucí programů nízkoprahové služby

Bc. Zuzana Kapusňáková
Bc. Richard Pabišta

kontaktní pracovník nízkoprahové služby

Bc. Richard Pabišta
Bc. Veronika Mikischová

kontaktní pracovník nízkoprahové služby

Bc. Veronika Mikischová
Bc. Barbora Švarcová

kontaktní pracovník nízkoprahové služby

Bc. Barbora Švarcová
Jitka Kratochvílová

vedoucí kanceláře

Jitka Kratochvílová