Titul, jméno pozice

• Bc. Barbora Švarcová
• Adiktolog, kontaktní pracovník

Vzdělání

• Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor: Adiktologie, nMgr. (2017 dosud)
• Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor: Adiktologie, Bc. (2014-2017)
• Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor: Východoevropská studia, Bc. (2012-2016)

Kurzy a výcviky

• Kurz Kompletní krizová intervence, Déčko Liberec, z.s. (2018 – dosud, 150 hodin)

Praxe a stáže

• Thomayerova nemocnice – Dětská psychiatrie (2018, 40 hodin)
• Remedis – Substituční léčba (2018, 40 hodin)
• Ústřední vojenská nemocnice – Psychiatrická klinika, Adiktologická ambulance (2018, 40 hodin)
• Dětské a dorostové detoxikační centrum (2017, 40 hod)
• SANANIM, z.ú., Terapeutická komunita Němčice (2017, 40 hod)
• Magdaléna, o. p. s. – doléčovací program (2017, 40 hod)
• Fakultní nemocnice Plzeň – Psychiatrická klinika, Detoxifikační jednotka a Oddělení léčby závislosti (2016, 40 hodin)
• Ulice – Substituční centrum Plzeň (2016, 40 hodin)
• Fakultní nemocnice Plzeň – Psychiatrická klinika, Oddělení akutní péče (2015, 40 hodin)
• Fakultní nemocnice Motol – Dětská psychiatrická klinika (2015, 40 hodin)
• Drop In – terénní práce, substituce (2014, 40 hodin)
• Point 14 – terénní práce, kontaktní centrum, doléčování (2013, 3 týdny)
• Magic English – lektor angličtiny (2012-2016)
• Městská charita Plzeň – příměstské tábory (2011-2012)
• Salesiánské hnutí mládeže – lektor němčiny (2010-2011)

Zaměstnání

• Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby (od 04/2017