Titul, jméno pozice

 • Bc. Barbora Švarcová
 • kontaktní pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor: Adiktologie, Bc. (2014 – dosud)
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor: Východoevropská studia, Bc. (2012 – 2016)

Praxe a stáže

 • Dětské a dorostové detoxikační centrum (2017, 40 hod)
 • SANANIM, z.ú., Terapeutická komunita Němčice (2017, 40 hod)
 • Magdaléna, o. p. s. – doléčovací program (2017, 40 hod)
 • Fakultní nemocnice Plzeň – Psychiatrická klinika, Detoxifikační jednotka a Oddělení léčby závislosti (2016, 40 hodin)
 • Ulice – Substituční centrum Plzeň (2016, 40 hodin)
 • Fakultní nemocnice Plzeň – Psychiatrická klinika, Oddělení akutní péče (2015, 40 hodin)
 • Fakultní nemocnice Motol – Dětská psychiatrická klinika (2015, 40 hodin)
 • Drop In – terénní práce, substituce (2014, 40 hodin)
 • Point 14 – terénní práce, kontaktní centrum, doléčování (2013, 3 týdny)
 • Magic English – lektor angličtiny (2012-2016)
 • Městská charita Plzeň – příměstské tábory (2011-2012)
 • Salesiánské hnutí mládeže – lektor němčiny (2010-2011)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby (od 04/2017)