Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Kateřina Morávková – psycholog poradce
 • adiktologické poradenství 

Vzdělání

 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy – postgraduální studijní program Sociální psychologie (2017 – dosud)
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterský studijní program, obor Psychologie (2013-2017)
 • L‘Université de Nîmes, program Erasmus, Psychologie sociale de l’environnement, magisterský studijní program (2013)
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářský studijní program, obor Psychologie (2010-2013)

Kurzy a výcvik

 • Kurz “Práce s klientem s  hraniční poruchou osobnosti“ (2017)
 • Všeobecný výcvik v chatové krizové intervenci (2017)
 • Odborný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“ při FF UK (2016)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech (2014 – 2015)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (2011-2012)

Odborná praxe a stáže

 • Stáž v dětském a dorostovém detoxikačním centru Nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze (2016)
 • Stáž v CAARUD-ASUD Nîmes- svépomocná (uživatelská) organizace pro uživatele drog (2014)
 • Stáž v denním stacionáři a ambulantním psychoterapeutickém centru Sananim (2012)
 • Stáž v terapeutické komunitě Kladno – Dubí (2012)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – ambulantní léčba; psycholog, poradce (2017 – dosud)
 • Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s., Nízkoprahové středisko; kontaktní pracovník, psycholog (2016 – 2017)
 • Dětská krizová linka (2012- dosud)