Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mája Vřeská – poradce, terapeut
 • adiktologické poradenství, sociální práce

Datum a místo narození

 • 6.1988

Vzdělání

 • Gymnázium Teplice (2003 – 2007)

Kurzy a výcviky

 • Kurz rodinného poradenství (2017)
 • Kurz krizové intervence (2016 – 17)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech (2013 – 2015)
 • Sebezkušenostní výcvik v psychoterapii a poradenství  – Person Centered Therapy (720 hodin, 2011 – 2015)
 • Vzdělávací program v prevenci sociálně patologických jevů (2010 – 2012)

Odborná praxe a stáže

 • TK Karlov (Sananim, 2013)
 • Budapest Psychology Days (Budapešť, Maďarsko, 2012)
 • Stáž na katedře psychologie (Univerzita Groningen, Nizozemí, 2011)
 • Výchovný ústav Kostomlaty (2009)
 • Dětský domov Korkyně (2009)
 • Speciální základní škola (Teplice, 2009)
 • Waldorfská mateřská škola Dusíkova (Praha 6, 2008)
 • Soukromá mateřská škola (Praha 6, 2008 – 2009)

 

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – ambulantní léčba; poradce (2013 – dosud)
 • Pedagogicko psychologická poradna, Praha 8 (2010 – 2012)
 • Kontaktní centrum White Light I., Teplice; kontaktní pracovník, dobrovolník (2005 – 2008)

 

Lektorská činnost

 

 • Adiktologické služby v ČR, Univerzita Hradec Králové, obor Sociální politika a sociální práce (2015)
 • Komunikace s problémovým klientem, školení pro MÚ Praha, Jihlava (2015-16)
 • Výcvikový seminář pro lektory primární prevence, (Prev-Centrum, z.ú.) (2013-16)
 • Vzdělávací kurz pro realizátory primární prevence, (Prev-Centrum, z.ú.) (2013 – 16)