Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. et Mgr. Markéta Šídová – adiktolog, koordinátor selektivní primární prevence

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor: adiktologie, Mgr. (2011- 2013)
 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: antropologie a genetika člověka, Mgr. (2008-2011)
 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor: adiktologie, Bc. (2005 – 2008)
 • Střední zdravotnická škola 5. Května Praha, obor: Všeobecná sestra (2001 – 2005)

Kurzy a výcviky

 • Specializační studium pro školní metodiky prevence, 250 hodin (2016 – dosud)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech, 60 hodin (2015-2016)
 • Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology – ADIS4, 48 hodin (2015)
 • Telefonická krizová intervence, 119 hodin (2012-2013)
 • Letní škola Harm reduction, 24 hodin (2015)
 • Základní krizová intervence, 51 hodin (2012)
 • Pracovník v sociálních službách, 160 hodin (2011-2012)
 • Těhotné uživatelky drog, 8 hodin (2012)
 • Školení první pomoci, 10 hodin (2011)
 • Poradenství v adiktologii, 80 hod. (2008)

Odborná praxe a stáže

 • Kontaktní centrum STAGE 5, Progressive o.p.s. (2016)
 • Kontaktní centrum SANANIM (2016)
 • Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ženské oddělení (2012)
 • Denní stacionář SANANIM (2007)
 • Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s. (2007)
 • Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. (2009)
 • Pracovní a sociální agentura SANANIM (2006)
 • Doléčovací centrum SANANIM (2006)
 • Odborná praxe v rámci studia SZŠ (2003-2005)

Lektorská a publikační činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2017)
 • Lektor vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a rodiče od roku 2017
 • Šídová, M., Šťastná, L. 2015. Kouření v těhotenství. Adiktologie 15/2, 164-172.
 • Šídová, M., Šťastná, L. 2014. Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím. Psychologie a její kontexty 5/2, 47-62.
 • Šídová, M., Šťastná, L. 2010. Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS. Adiktologie 10/2, 118-128.
 • AT konference 2014: Šídová, M., Šťastná, L. Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

 

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence; adiktolog, koordinátor selektivní primární prevence (2016–dosud)
 • Nízkoprahové Středisko Drop In o.p.s. – terapeut, zdravotní sestra (2011–2016)