Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Bc. Miluše Hrnčířová – adiktolog, vedoucí programů primární prevence

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor: adiktologie, Mgr. (2011– 2016)
 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor: adiktologie, Bc. (2006 – 2009)
 • Střední a Vyšší zdravotnická škola 5. května, Praha, obor: diplomovaný fyzioterapeut (2002 – 2005)
 • 8- leté Gymnázium Mladá Boleslav (1994 – 2002)

Kurzy a výcviky

 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní psychosomatický přístup, 790 hodin (2013 – 2017)
 • Základní kurz sociometrie, PhDr. Richard Braun, o.s. Audendo (2013)
 • Kurz rodinného poradenství, Prev-Centrum, z.ú. 150 hodin (2011 – 2012)
 • Základní kurz krizové intervence, o.s. Remedium, 51 hodin (2011)
 • Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, (250 hodin)
 • Kurz Motivačních rozhovorů, realizovaný PhDr. Janem Soukupem, 32 hodin (2008)
 • Sociálně psychologický a poradenský výcvik, realizovaný Doc. Kamilem Kalinou a Mgr. Magdalénou Skřivánkovou, 80 hodin (2008 – 2009)
 • Vstupní seminář do Pesso Boyden Psychomotor Therapy, Arteterapy a dalších neverbálních psychoterapeutických přístupů, realizovaný Pavlou Doležalovou a Petrem Flaksem (2006)

Odborná praxe a stáže

 • Městská policie hl. města Prahy, Útvar Prevence (2010)
 • Kontaktní centrum Anabell (2008 – 2009)
 • Psychiatrická léčebna Červený dvůr (2008)
 • Prev-Centrum, z.ú., Centrum primární prevence (2007 – 2008)
 • Sociálně rehabilitační kurz, Centrum Paraple
 • FN Motol- oddělení dětské onkologie (2005)
 • Léčebna dlouhodobě nemocných Londýnská (2004)
 • Léčebna dlouhodobě nemocných FN královské Vinohrady (2003)

Lektorská a publikační činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2017)
 • Specializační studium pro školní metodiky prevence, lektor kurzu (2016 – 2018)
 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2016)
 • Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, lektor kurzu (2015 – 2016)
 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2015)
 • Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, lektor kurzu (2014 – 2015)
 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, lektor kurzu (2014)
 • Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, lektor kurzu (2012 – 2013)
 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2012)
 • Kurz prevence HIV/AIDS, lektor kurzu (2010, 2011)
 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, lektor kurzu (2010)
 • Jihočeská adiktologická konference – aktivní účast (2013, 2014)
 • Konference PP, Ústí nad Labem, aktivní účast (2011)
 • Konference PPRCH Praha – aktivní účast (od roku 2010)
 • Lektor vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a rodiče (od roku 2010)
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence; adiktolog, vedoucí programu (2009 –dosud)
 • Fakultní nemocnice Karlovo náměstí, pozice fyzioterapeut (2005 – 2009)