Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Michaela Namyslovová
 • adiktolog

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, magisterské studium Adiktologie (2013 – 2015)
 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, bakalářské studium Adiktologie (2009 – 2013)

Kurzy a výcviky

 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (2017)
 • Zážitková pedagogika v praxi (2017, 18 hod)
 • Kurz motivačních rozhovorů (2015, 60 hod)
 • Základní krizová intervence (2015, 51 hod)
 • Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých: základní kurz (2015, 20 hod)
 • Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology (2015, 48 hod)
 • Školení hlavních vedoucích dětských táborů (2009)
 • Semináře
 • Problematika řešení konfliktních situací (2016, 8 hod)

Praxe a stáže

 • Dětské a dorostové detoxikační centrum, Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (2015, 40 hod)
 • Klinika Adiktologie LF1 a VFN v Praze – Centrum substituční léčby (2014, 40 hod)
 • Sananim z.ú. – terénní programy (2013, 40 hod)
 • III. Interní klinika 1. LF UK a VFN – Centrum pro závislé na tabáku (2013, 40 hod)
 • White light I. z.ú. – Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením (2012, 40 hod)
 • PN Červený Dvůr (2011, 80 hodin)
 • PPP Ústí nad Labem – Peer program primární prevence (2007 – 2009)
 • Klub RelaKs – volnočasový středoškolský klub (2007 – 2009)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú.,, Nízkoprahové služby (od 2016)
 • Ambulance dětské a dorostové adikologie, Klinika Adiktologie LF1 UK a VFN v Praze (2014 – 2015)
 • Klinika adiktologie LF1 a VFN v Praze (2013 – 2015)
 • Sdružení SCAN o.s. (2013 – 2014)
 • DDM Monet – Otevřený klub Pod Prahem (2011)