Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Ing. Petra Grabačová – pedagog, koordinátor všeobecné primární prevence

Vzdělání

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor biomedicinální inženýrství (1990 – 1995)
 • VŠCHT Praha, Katedra učitelství, obor učitelství chemie (1992 – 1994)

Kurzy a výcviky

 • Specializační studium pro školní metodiky prevence (2016 – 2018)
 • Kurz attachmentu pro pěstouny, Institut náhradní rodinné péče Natama, 47 hodin (2015 -2016)
 • Motivační rozhovory – basic, Vzdělávací centrum I.E.S., Společnost Podané ruce, 20 hodin (2015)
 • Drogy v kontextu ohroženého a opuštěného dítěte, Institut náhradní rodinné péče Natama (2015)
 • Dokumentace o poskytování sociálních služeb, správa a její vedení, Institut Bernarda Bolzana (2015)
 • Základy negociačních dovedností, umění vyjednávat (2013)
 • Pozitivní komunikace (2012)
 • Konflikty a jejich zvládání (2012)
 • Studium klasické homeopatie pro profesionální praxi, Homeopatická fakulta Brno, 1200 hodin (2007 – 2011)
 • Studium medicínských znalostí: anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie, diferenciální diagnostika, poskytování první pomoci, Homeopatická fakulta Brno, 150 hodin (2010 – 2011)
 • Práce s intuicí (2010 – 2011)
 • Umění prezentovat, Školicí středisko Nicom (2008)
 • Psaní pro web a on-line copywriting , h1 (2008)
 • Manažerské dovednosti (2007)
 • Vedení týmů (2007)
 • Jak být vidět na internetu, Gopas (2006)
 • Komunikační akademie (2006)

Odborná praxe a stáže

 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Oddělení dědičných metabolických poruch – odborná praxe (1993 – 1995)
 • Dětská klinika při Univerzitě v Mnichově – odborná praxe (1995)

Lektorská a publikační činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2017)
 • Lektor vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a rodiče od roku 2016
 • Lektor přednášek o statistice pro studenty středních škol (2007 – 2013)
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

 

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence; pedagog, koordinátor všeobecné primární prevence (2016 – dosud)
 • Soukromá homeopatická praxe – homeopatie, poradenství (2013 – dosud)
 • Dům otevřených možností, sociální terapeut a pedagog (2015 – 2016)
 • Český statistický úřad – odborný pracovník komunikace, prezentace a marketingu (2002 – 2013)
 • Gymnázium Ohradní – učitelka chemie, třídní učitelka (2005 – 2009)