Titul, jméno pozice

  • Bc. Richard Pabišta
  • kontaktní pracovník

Vzdělání

  • Universiteit van Amsterdam, fakulta sociálních a behaviorálních věd, obor: magisterské studium Psychologie (2017 – dosud)
  • University of New York in Prague, katedra psychologie, obor: bakalářské studium Psychologie (2013 – 2017)

Praxe, stáže a kurzy

  • Lektor programů primární prevence rizikového chování, Křesťanská pedagogicko‑psychologická poradna (2015 – 2018)
  • Výcvik v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů – KPPP, 100 hodin, (2015 – 2017)
  • Kurz Kompletní krizové intervence – Déčko Liberec z.s., 150 hodin (2016)
  • Asistent dětem se zdravotním postižením, Pink Crocodile o.p.s. (2014 – 2016)
  • Psychiatrická nemocnice Kosmonosy – Sexuologické oddělení, stáž, 80 hodin (2014)

Zaměstnání

  • Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby (od 06/2018)