Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D. – psycholog, terapeut
 • Psychoterapie, psychodiagnostika

Vzdělání

 • Filosofická fakulta UK, Praha – postgraduální studijní program Sociální psychologie (2017)
 • Filosofická fakulta UK, Praha – magisterský studijní program Psychologie (2009)
 • Vyšší odborná škola sociální Olomouc (Caritas) – studijní obor Charitní a sociální činnost (2001)

Kurzy a výcviky

 • Sebezkušenostní a teoretická část šestiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku v institutu IGA Praha (skupinová psychoanalýza).
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví, PVŠPS, 200 hod. (2016).
 • Výcvik v párové a rodinné terapii IPPART (2015 – dosud)
 • Základní kurz Rorschachovy metody IKP (2017 – dosud)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z. ú., Ambulantní léčba: psycholog, psychoterapeut (od 2015 dosud).
 • SPC a dětské integrační centrum (2013-2015): psycholog
 • Psychologická poradna mateřského centra Matýsek Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (2012 – dosud): psycholog
 • Psychologická poradna mateřského centra Kašpárek Mělník (2014 – 2017): psycholog
 • ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (2012 – 2014): školní psycholog
 • Poradna pro rodinu Mělník (2011 – 2013): psycholog
 • ZŠ Praktické a Speciální Mělník (2010 – 2013): školní psycholog
 • ZŠ J. Matiegky Mělník (2010 – 2012): školní psycholog

 

Publikační činnost – výběr

 • Cyklus o návykových látkách v časopise Prevence (2016-2017)
 • Uholyeva, X. (2015): Dítě jako zdroj informací: charakteristiky dětské výpovědi a možnosti jejího využití. Československá psychologie, roč. 59, č. 2, s. 150-161.
 • Uholyeva, X. (2015). Enmeshment a koheze: kvalita blízkosti ve vztazích.Psychologie pro praxi. Praha: Karolinum, 50(3), 25-37. ISSN 1803-8670.
 • Uholyeva, X. (2015). Nedotazníkové měření rodinných vztahů: metody a výzkumné studie. E-psychologie [online], 9, 4, 38-50. Dostupné na http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva.pdf
 • Uholyeva, X., & Hoskovcová, S. (2014). Předivo vztahů po rozvodu. E-psychologie, 8(3), pp. 44- 53. Dostupné na http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf