Podílíme se na vzdělávání široké veřejnosti. Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti posluchačů na poli primární prevence rizikového chování, poskytnout základní informační servis v oblasti užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Mezi další cíle patří vyvrácení rozšířených mýtů ve společnosti, edukace a podpora cílové skupiny, aby tyto znalosti, dovednosti dokázala uplatnit i v praktickém životě.

Semináře a témata jsou sestavena dle zakázky zadavatele.