Popis kurzu

Vzdělávací kurz všeobecné primární prevence rizikového chování je určen pro začínající lektory primární prevence organizace Prev-Centrum, z.ú., kteří mají zájem o práci s žáky základních škol a studenty středních škol v oblasti primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. 

Při realizaci vzdělávacího kurzu je kladen důraz na teoretickou připravenost lektorů v oblasti problematiky rizikového chování, ale i na praktické dovednosti práce s dětmi a mládeží v kontextu školské všeobecné primární prevence.

Po absolvování kurzu pracují lektoři na základních školách a středních školách v rámci  programu všeobecné primární prevence.

Na kurz navazuje pravidelné vzdělávání – metodické vedení, porady, semináře, supervize, intervize.

Rozsah kurzu

Kurz se skládá ze tří třídenních bloků kombinujících teoreticky zaměřené semináře s praktickým nácvikem. Kurz je zakončen závěrečným dvoudenním blokem, jehož součástí je také závěrečný test a praktická zkouška.

Časová dotace kurzu činí 100 hodin. Součástí hodinové dotace kurzu je také náslech na programech všeobecné primární prevence a samostatná realizace programů všeobecné primární prevence.

Kapacita kurzu: 15-25 osob

Cílová skupina

Vzdělávací kurz je určen pro studenty či absolventy vysokoškolských studijních programů v oboru pedagogika, psychologie, sociální práce, adiktologie a dalších humanitně zaměřených oborů.

Kurz je určen výhradně pro zájemce o navázání spolupráce s organizací Prev-Centrum, z.ú

Místo konání kurzu

Kurz se koná v prostorách organizace Prev-Centrum, z.ú.,
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6. (Ubytování účastníků není zajišťováno ze strany organizátora kurzu).

Lektorky kurzu

Mgr. Tereza Nikodymová, vedoucí programů primární prevence

Mgr. Zuzana Očadlíková, koordinátorka všeobecné a selektivní primární prevence

Mgr. Michaela Slaná, koordinátorka všeobecné primární prevence

Mgr. Veronika Ešnerová, koordinátorka všeobecné primární prevence

V případě dotazů či zájmu o navázání spolupráce se obracejte na e-mail: prevence@prevcentrum.cz, tel.: 242 498 335

A proč se stát lektorem?