Představení skupiny

Skupina je určena pro osoby ve věku 14-19 let, které užívají návykové látky, nebo jsou ohrožené rizikovým chováním spojeným s látkovými a nelátkovými závislostmi.

Celá skupina je zaměřena edukativně, motivačně a zaměřuje se na sociální a komunikační nácvik.

Struktura skupiny je rozdělena na 10 tematických a 2 netematická setkání. Předem připravená témata se týkají různých životních oblastí života dospívajících (volný čas, vztahy, komunikace, relaxační techniky, jak říkat NE…). Dále je věnován prostor tématům, která přinášejí klienti.  

Cíle skupiny

  • využití skupinové dynamiky
  • vytvoření přirozeného a bezpečného prostředí mezi vrstevníky pro sdílení aktuálních témat a problémů
  • aktivizace k plnění životních úkolů a každodenních povinností
  • podpora sociálních vztahů
  • práce s emocemi

Program je poskytovaný bezplatně.

Vstup do programu

S ústní nebo písemnou žádostí o vstup na skupinu se na nás obrací mladý člověk sám, jeho zákonný zástupce a vysílající organizace (kurátor pro mládež, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, probační a mediační služba, soudy, policie a partnerské sociální služby).

Setkávání na skupině

Otevřená skupina probíhá každou středu od 16:30 do 18:00 (90 minut).

Frekvence setkávání:

  • 1 x týdně ve středu skupinové setkání v prostorách Prev-Centrum, z.ú..
  • 1 x za 14 dní individuální konzultace s klientem, v délce trvání cca 60 minut
  • 3 x indikační setkání
  • 1 x výstupní konzultace s klientem a jeho zákonným zástupcem