Co je UNCLE

UNCLE je skupinový sociálně terapeutický program pro mladé lidi, kteří se nacházejí v konfliktním vztahu ke své osobě, svému zdraví, druhým, spolužákům, rodině, škole, zaměstnání, společenským normám, zákonu.

Klientům je nabídnut bezpečný prostor, kde mohou sdílet svá témata s vrstevníky.

Celá skupina je zaměřena edukativně, motivačně a zaměřuje se na sociální a komunikační nácvik.

Jednotlivá setkání jsou zaměřená na různá témata, např. přátelé a volný čas, rodina, právní povědomí, rozhodování a konflikty, emoce, závislostní chování, násilí a agresivita, apod.

Pracovníci týmově spolupracují s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy.

Cíle programu

  • předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování a trestního jednání
  • aktivizace k plnění životních úkolů a každodenních povinností
  • začleňování mládeže do skupin vrstevníků i do společnosti
  • motivace k odpovědnosti a větší samostatnosti

Program je poskytován bezplatně.

Vstup do programu

S ústní nebo písemnou žádostí o vstup do programu se na nás obrací mladý člověk sám, jeho zákonný zástupce a vysílající organizace (kurátor pro mládež, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, probační a mediační služba, soudy, policie a partnerské sociální služby).

Setkávání v programu

Délka trvání programu: 12 týdnů

Frekvence setkávání:

  • 1 x týdně ve čtvrtek skupinové setkání v prostorách Prev-Centrum, z.ú..
  • 1 x za 14 dní individuální konzultace s klientem, v délce trvání cca 50 minut
  • 1 vstupní a 1 výstupní konzultace s klientem a jeho zákonným zástupcem