Co je UNCLE

 UNCLE je skupinový sociálně terapeutický program pro mladé lidi, kteří se nacházejí v konfliktním vztahu ke své osobě, svému zdraví, druhým, spolužákům, rodině, škole, zaměstnání, společenským normám, zákonu.

Klientům je nabídnut bezpečný prostor, kde mohou sdílet svá témata s vrstevníky.

Celá skupina je zaměřena edukativně, motivačně a zaměřuje se na sociální a komunikační nácvik.

Jednotlivá setkání jsou zaměřená na různá témata, např. závislosti, právní minimum, pocity, práce, rodina, partnerství a sexualita, konfliktní situace a rozhodování, násilí apod.

Pracovníci týmově spolupracují s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy.

V konkrétních případech je možné domluvit i individuální podobu programu, která může skupinové formě předcházet nebo na ni navazovat. Pracovníci týmově spolupracují s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy.

Cíle programu

 • předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování a trestního jednání
 • aktivizace k plnění životních úkolů a každodenních povinností
 • začleňování mládeže do skupin vrstevníků i do společnost
 • motivace k odpovědnosti a větší samostatnosti

 Program je poskytovaný bezplatně.

Vstup do programu

S ústní nebo písemnou žádostí o vstup do programu se na nás obrací mladý člověk sám, jeho zákonný zástupce a vysílající organizace (kurátor pro mládež, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, probační a mediační služba, soudy, policie a partnerské sociální služby).

Setkávání v programu

Délka trvání programu: 12 – 16 týdnů

Frekvence setkávání:

 • 1 x týdně ve čtvrtek skupinové setkání v prostorách Prev-Centrum, z.ú.
 • 1 x měsíčně společná akce v sobotu nebo v neděli s pracovníky Městské policie, v délce trvání cca 5 hodin, mimo prostory Prev-Centrum, z.ú.
 • 1 x měsíčně individuální konzultace s klientem, v délce trvání cca 50 minut
 • 1 vstupní a 1 výstupní konzultace s klientem a jeho zákonným zástupcem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je UNCLE 

UNCLE je skupinový sociálně terapeutický program pro mladé lidi, kteří se nacházejí v konfliktním vztahu ke své osobě, svému zdraví, druhým, spolužákům, rodině, škole, zaměstnání, společenským normám, zákonu.

Klientům je nabídnut bezpečný prostor, kde mohou sdílet svá témata s vrstevníky.

Celá skupina je zaměřena edukativně, motivačně a zaměřuje se na sociální a komunikační nácvik.

Jednotlivá setkání jsou zaměřená na různá témata, např. závislosti, právní minimum, pocity, práce, rodina, partnerství a sexualita, konfliktní situace a rozhodování, násilí apod.

Pracovníci týmově spolupracují s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy.

V konkrétních případech je možné domluvit i individuální podobu programu, která může skupinové formě předcházet nebo na ni navazovat. Pracovníci týmově spolupracují s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy.

Cíle programu

 • předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování a trestního jednání
 • aktivizace k plnění životních úkolů a každodenních povinností
 • začleňování mládeže do skupin vrstevníků i do společnost
 • motivace k odpovědnosti a větší samostatnosti

Program je poskytovaný bezplatně.

Vstup do programu

S ústní nebo písemnou žádostí o vstup do programu se na nás obrací mladý člověk sám, jeho zákonný zástupce a vysílající organizace (kurátor pro mládež, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, probační a mediační služba, soudy, policie a partnerské sociální služby).

Setkávání v programu

Délka trvání programu: 12 – 16 týdnů

Frekvence setkávání:

 • 1 x týdně ve čtvrtek skupinové setkání v prostorách Prev-Centrum, z.ú.
 • 1 x měsíčně společná akce v sobotu nebo v neděli s pracovníky Městské policie, v délce trvání cca 5 hodin, mimo prostory Prev-Centrum, z.ú.
 • 1 x měsíčně individuální konzultace s klientem, v délce trvání cca 50 minut
 • 1 vstupní a 1 výstupní konzultace s klientem a jeho zákonným zástupcem