Sociální práce v terénu s ohroženou a rizikovou mládeží

Cíle:

  • vyhledávání, mapování a kontaktování dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí.
  • poskytování informací a zajišťování odborné pomoci
  • prevence sociálně nežádoucích jevů, snižování rizik ohrožujících mladé lidi