Vážení pedagogové, nabízíme Vám několik málo rad, jak jednat s dětmi a podporovat dobré vztahy a komunikaci ve třídě. Zde uvedené rady Vás v žádném případě nechtějí poučovat a určovat Vám, jak se k dětem chovat – je to pouze několik našich nápadů, které Vám mohou pomoci při Vaší práci.

1. Naslouchejte dětem, jejich problémům, buďte citliví i k jejich drobným pokusům o komunikaci, není vždy snadné mluvit o svých starostech.

2. Nezapomínejte na to, že každé dítě je individualitou a tudíž každé potřebuje i jiný přístup k řešení svých problémů.

3. Podporujte dobré vztahy mezi dětmi ve třídě.

4. Chvalte děti i za drobné pokroky – pozitivní hodnocení je nejlepší motivací.

5. Buďte otevření, mluvte s dětmi o všech návykových látkách (legálních i nelegálních) způsobem přiměřeným věku, nepodceňujte informovanost dětí v této oblasti.

6. Nepodceňujte komunikaci a spolupráci s rodiči dítěte, v případě jakýchkoli potíží neváhejte rodiče kontaktovat.

7. Nevstupujte s dětmi do koalice proti někomu jinému.

8. Neslibujte dětem věci, které nemůžete splnit. Nezavazujte se slibem mlčení k něčemu, co nemůžete dodržet.

9. Pamatujte, že nástrojem prevence je i přiměřená represe.

10. V případě potřeby se obraťte na odbornou pomoc.