V rámci nízkoprahových služeb otevíráme nový skupinový program zaměřený na osoby užívající návykové látky, nebo osoby ohrožené rizikovým chováním spojeným s látkovými a nelátkovými závislostmi.

Cílovou skupinu tvoří mládež ve věku 12 – 19 let.

Skupinová setkání probíhají 1x týdně v pondělí od 16:30 do 18:00.

Čekají nás tematické okruhy týkající se např. komunikace, volného času, emocí, vztahů apod.

Veškeré další informace naleznete zde https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/poradenske-sluzby-a-skupinove-aktivity-pro-deti-a-mladez/adiktologicka-skupina/, nebo nás neváhejte kontaktovat.