Pod vedením zkušených a dlouholetých vedoucích lektorek kurzu Bc. Miluší Hrnčířovou a Mgr. Petrou Rothbarthovou otevíráme nový běh Specializačního studia pro školní metodiky prevence.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/kurzy-seminare-vzdelavani/specializacni-studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250-h/

Kurz bude zahájen: 9. 10. 2020.