Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Alexandra Roubalová – klinický psycholog, psychoterapeut
 • Psychoterapie, rodinná terapie, psychodiagnostika

Vzdělání

 • Atestace z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor: jednooborová psychologie, Mgr.
 • Gymnázium Arabská, Praha 6

Kurzy a výcviky

 • Certifikovaný kurs Wechslerovy škály; Institut klinické psychologie Praha, ukončeno certifikátem (2018-2019) – zvláštní odborná způsobilost
 • Certifikovaný kurs klinické neuropsychologie; IPVZ, ukončeno certifikátem (2017-2018) – zvláštní odborná způsobilost
 • Certifikovaný kurs Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých (2013 – 2014)
 • Kurs MMPI-2; Testcentrum Praha, PhDr. Netík (2021)
 • Psycholog ve zdravotnictví, FF UK, 200 hod. (2012 – 2013)
 • Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM I. – komunitní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii; Vedoucí komunity: PhDr. Jiří Broža. Vedoucí skupiny: PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Jan Šikl, PhD, 590 hodin (z toho 490h sebezkušenosti, 100h teorie, 100 hodin supervize). (2006-2010)
 • Výcvik v systemické rodinné terapii psychosomatických poruch, Pražský psychoterapeutický institut pobočka Liberec, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 580 hodin (z toho 160h teorie, 240h sebezkušenosti, 180h nácviku dovedností v technikách rodinné terapie) a 150 hodin supervize. Certifikát SOFT: rodinný terapeut. (2000-2004)
 • Seminář „Práce s časovou osou“, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková; Pražský psychoterapeutický institut pobočka Liberec; 25 hodin (2000)

Odborná praxe a stáže

 • Odborná stáž Thomayerova nemocnice, odd. dětské psychiatrie, 2020 – 1 měsíc.
 • Odborná stáž FN Motol, odd. neurologie, 2019 – 2 týdny; dětský paliativní tým, 2020 – 2 týdny.
 • Odborná stáž v PN Bohnice, 2014 a 2018, 1 měsíc.
 • Odborná stáž v Nizozemí: Brijder – Parnassia Bavo Groep (Den Haag), Rainbow Foundation (Amsterdam), Centrum Maliebaan (Utrecht); 2009, 10 dní.
 • Odborná stáž ve Velké Británii: Addaction (London); 2009, 8 dní.
 • Odborná stáž v Nizozemí: Verslavingszorg Noord Nederland (Groningen), Actium (Ede, Utrecht); 2007; 10 dní

Lektorská a publikační činnost

 • Kurs rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Prev-Centrum, z.ú. –  lektorka kursu od roku 2008
 • Kurs pro realizátory primární prevence Prev-Centrum, z.ú. – lektorka od roku 2009
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

Členství v organizacích, společnostech a pracovních skupinách

 • Člen SOFT od r. 2006 (společnost rodinných terapeutů) – akreditovaný rodinný terapeut.

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba; klinický psycholog, psychoterapeut (2005 – dosud)
 • Institut neuropsychiatrické péče; klinický psycholog (2020 – dosud)
 • Psychocentrum Jihlava – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina; psycholog (2001-2004)