Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Alexandra Roubalová – psycholog
 • Psychoterapie, rodinná terapie, psychodiagnostika

Vzdělání

 • IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, obor: Klinická psychologie (2011 – probíhá)
 • Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor: jednooborová psychologie, Mgr. (1995-2000)
 • Gymnázium Arabská, Praha 6

Kurzy a výcviky

 • Certifikovaný kurs Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých (2013 – 2014)
 • Psycholog ve zdravotnictví, FF UK, 200 hod. (2012 – 2013)
 • Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM I. – komunitní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii; Vedoucí komunity: PhDr. Jiří Broža. Vedoucí skupiny: PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Jan Šikl, PhD, 590 hodin (z toho 490h sebezkušenosti, 100h teorie, 100 hodin supervize). (2006-2010)
 • Výcvik v systemické rodinné terapii psychosomatických poruch, Pražský psychoterapeutický institut pobočka Liberec, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 580 hodin (z toho 160h teorie, 240h sebezkušenosti, 180h nácviku dovedností v technikách rodinné terapie) a 150 hodin supervize. Certifikát SOFT: rodinný terapeut. (2000-2004)
 • Lüscherův barvový test a Test ruky (Zdeněk Altman), Testcentrum Praha; 16 hodin (2007)
 • Jak vytvářet spolupracující vztahy a rozhovory – postmoderní spolupracující přístup k terapii (Harlene Andersonová), SOFT; 8 hodin (2005)
 • Seminář „Práce s časovou osou“, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková; Pražský psychoterapeutický institut pobočka Liberec; 25 hodin (2000)

Odborná praxe a stáže

 • Odborná stáž: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha, 2014, 10 dní.
 • Odborná stáž v Nizozemí: Brijder – Parnassia Bavo Groep (Den Haag), Rainbow Foundation (Amsterdam), Centrum Maliebaan (Utrecht); 2009, 10 dní.
 • Odborná stáž ve Velké Británii: Addaction (London); 2009, 8 dní.
 • Odborná stáž v Nizozemí: Verslavingszorg Noord Nederland (Groningen), Actium (Ede, Utrecht); 2007; 10 dní

Lektorská a publikační činnost

 • Kurs rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Prev-Centrum, z.ú. –  lektorka kursu od roku 2008 dosud
 • Kurs pro realizátory primární prevence Prev-Centrum, z.ú. – od roku 2009 dosud
 • Kurs pro lektory primární prevence Prev-Centrum, z.ú. – od roku 2009 dosud
 • Kurs vedení poradenského rozhovoru, PROADIS – 2011
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

Členství v organizacích, společnostech a pracovních skupinách

 • Člen SOFT od r. 2006 (společnost rodinných terapeutů) – akreditovaný rodinný terapeut.

 Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba; psycholog, rodinný terapeut, vedoucí programu (2005 – dosud)
 • Psychocentrum Jihlava – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina; psycholog (2001-2004)