Titul, jméno, příjmení – pozice

 • PhDr. Alica Dargajová – klinický psycholog
 • Psychoterapie, psychodiagnostika

Vzdělání

 • Funkční specializace v systematické psychoterapii, Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP (2016)
 • SZU – Slovenská zdravotnícka univerzita, specializační zkouška v oboru Klinická psychologie (2010)
 • Prešovská univerzita, Filosofická fakulta, obor: jednooborová psychologie, Mgr. (2000-2006), PhDr. (2007)
 • Gymnázium Kováčska 28, Košice

Kurzy a výcviky

 • Výcvikový kurz Psychoanalytická párová a rodinná terapie, Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie (2015-2018)
 • Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii; ČPS ČLS JEP (3/2016, 30h)
 • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik – komunitní výcvik v psychodynamické skupinové psychoterapii; Slovenský inštitút Psychodynamickej psychoterapie: Vedoucí komunity: MUDr. Petr Hřibňák. Vedoucí skupiny: PhDr. Peter Zeľo, PhDr. Jana Galátová, 516 hodin sebezkušenosti (2008-2012); Pražská vysoká škola psychosociálních studií: 301h teorie, 100 hodin supervize (2008-2014).
 • Akreditovaný kurz Krizová intervence u dětí; Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka (2004-2006, 80hod).

Semináře

 • 3/2017 kurz Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí (8hod, IPVZ)
 • 2008-2010 PVŠPS: Výklad snů (2010, 72hod) „Lege artis“ postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (2010, 90hod), Práce s dětskou a adolescentní skupinou (2008, 17hod), REB terapie A. Ellise (2008, 17hod), Psychoterapie poruch příjmu potravy (2009, 13hod), Začátky v psychoterapii (2009, 17hod)
 • 2004-2008: odb.seminář Agresivita, hyperaktivita, tyranizující a opoziční chování dětí (2008, 10hod), Terapeutické postupy v psychiatrických stacionářích II (2007, 6hod), Postgraduální kurz psychoanalýzy včetně skupinové supervize (Dr. Andreas Benz, 2007, 15ho; 2006, 7hod), Community mental Health meeting (Dr. Mark Agius, 2007, 5hod), preventivný program Řekni to přímo (Institut Virginie Satirové v SR, 2005, 19hod), školení Baum test (2005, 8hod).

Odborná praxe a stáže

 • Odborná stáž: Dětská fakultní nemocnice, Odd.dětské neurologie, 2009, 22dní

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, Ambulantní léčba; klinický psycholog, terapeut (od 2015)
 • Aliviocentrum Praha; Psychologické poradenství a psychodiagnostika (2013 – dosud)
 • Klinika ESET Praha, Ambulance pro děti a mládež; psycholog (2008 – 2010)
 • Dětská fakultní nemocnice Košice; Oddělení dětské onkologie a hematologie, psycholog (2007-2008)
 • Psychiatrická klinika FNLP v Košicích; psycholog (2006-2007)
 • Linka naděje Psychiatrické kliniky FNLP v Košicích; konsultant (2006-2008)
 • Linka dětské důvěry, DFN Košice; dobrovolník, konsultant, supervizor (2004-2008)