Titul, jméno, příjmení – pozice:

Titul, jméno, příjmení – pozice:

  • Jana Horčicová, MSc – psycholožka, koordinátorka všeobecné primární prevence

Vzdělání:

  • Northumbria University, Faculty of Health and Life Sciences – MSc Health Psychology (2020 – 2021)
  • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Bc. Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (2017 – 2020)

Kurzy, výcviky, semináře:

  • Práce s klientem v akutní krizi – Linka bezpečí, z.s.
  • Zdravotník zotavovacích akcí – Český červený kříž

Odborná praxe a stáže:

  • Dobrovolník organizace Fokus Praha, z.ú (2018)

Zaměstnání:

  • Nevypusť Duši, z.s.: Lektorka programu Duševní zdravověda pro středoškoláky (2019 – 2020)