Titul, jméno, příjemní – pozice

• Bc. Jana Svobodová – sociální pracovník, kontaktní pracovník

Vzdělání

• Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor: Sociální pedagogika, Mgr. (2017 – dosud)
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, obor: Sociální pedagogika, Bc. (2012 – 2016)

Semináře

• Empowerment, Petr Eisner (2018, 8h)
• Stress management pro osoby pracující v sociálních službách, ACZ, spol. s. r. o. (2018, 6h)
• Práce s motivací klienta a hranice služby, Tudytam, z. s. (2017, 16h)
• Jak pomáhat a nevyhořet, Adpontes (2017, 8h)
• Základy psychopatologie pro nepsychiatry, Gaudia Institut s. r. o. (2016, 8h)
• Komunikace s nemotivovaným klientem, Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (2016, 16h)

Praxe a stáže

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Charita Roudnice (2015, 3 týdny)
• DIAKONIE CČE – Domov pro matky s dětmi (2014, 5 týdnů)
• Farní charita Litoměřice, Středisko sociální prevence a humanitární pomoci (2014, 4 týdny)

Zaměstnání

• Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby (od 12/2018)
• Společnost Duha, z. ú. (2016-2018)