Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Bc. Jiří Tenk – adiktolog, kontaktní pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, studijní obor: Adiktologie (2014 – 2017)

Semináře

 • Kurz pracovníka v sociálních službách (2020)
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Motivační rozhovory (2018)
 • Certifikát o absolvování kurzu V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích (2017)
 • Certifikát o absolvování kurzu Prevence relapsu v kontextu návykového chování (2017)
 • Certifikát o absolvování kurzu první pomoci (2017)
 • Certifikát o absolvování kurzu Infekční choroby a zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek (2017)
 • Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání – Všeobecný sanitář (2016)
 • Osvědčení o absolvování psychosociálního výcviku (2011)

Praxe a stáže v rámci studia

 • Společnost Podané ruce – Centrum prevence – tvorba a lektorování preventivních programů pro ZŠ a SŠ
 • Společnost Podané ruce – kontaktní centrum Brno, Vídeňská
 • Klinika nemocí plicních a TBC, Nemocnice Brno – Bohunice – Centrum pro odvykání kouření
 • Psychiatrická nemocnice Brno – Černovice – záchytná stanice
 • SANANIM – terapeutická komunita Karlov
 • Společnost Podané ruce – doléčovací centrum v Brně

Zaměstnání

 • od 4/2019 Prev-Centrum, z.ú. – adiktolog, kontaktní pracovník
 • 2018 – 2019 Darmoděj, z.ú. (kontaktní centrum) – adiktolog, kontaktní pracovník
 • 2017 – 2018 Společnost Podané ruce, Centrum por. služeb ve vězení a po výstupu – adiktolog
 • 2016 – 2017 Psychiatrická nemocnice Brno – všeobecný sanitář
 • 2013 – 2017 Centrum prevence Podané ruce – spolupráce a vedení primárně preventivních vzdělávacích programů a osvěta pro základní a střední školy se zaměřením na drogy a závislosti