Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Kateřina Morávková – psycholog poradce
 • adiktologické poradenství

Vzdělání

 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), obor: Klinická psychologie (2018 – probíhá)
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy – postgraduální studijní program Sociální psychologie (2017 – dosud)
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterský studijní program, obor Psychologie (2013-2017)
 • L‘Université de Nîmes, program Erasmus, Psychologie sociale de l’environnement, magisterský studijní program (2013)
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářský studijní program, obor Psychologie (2010-2013)

Kurzy a výcvik

 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, SLEA, (2019-probíhá)
 • Kurz rodinného poradenství, Prev-Centrum, z.ú. (2018)
 • Základní kurz Rorschachovy metody, akreditovaný MZ (2017-2019)
 • Kurz “Práce s klientem s  hraniční poruchou osobnosti“ (2017)
 • Všeobecný výcvik v chatové krizové intervenci (2017)
 • Odborný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“ při FF UK (2016)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech (2014 – 2015)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (2011-2012)

Odborná praxe a stáže

 • Stáž v dětském a dorostovém detoxikačním centru Nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze (2016)
 • Stáž v CAARUD-ASUD Nîmes- svépomocná (uživatelská) organizace pro uživatele drog (2014)
 • Stáž v denním stacionáři a ambulantním psychoterapeutickém centru Sananim (2012)
 • Stáž v terapeutické komunitě Kladno – Dubí (2012)

Zaměstnání

  • Prev-Centrum, z.ú. – ambulantní léčba; psycholog, poradce (2017 – dosud)
  • Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s., Nízkoprahové středisko; kontaktní pracovník, psycholog (2016 – 2017)
  • Dětská krizová linka (2012- 2018)