Jméno, příjmení, titul – pozice

 • Mgr. Kateřina Vávrová  – psycholog

Vzdělání

 • IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, obor: Klinická psychologie (2020 – dosud)
 • Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor: jednooborová psychologie, bakalářský a magisterský program (2011-2019)

Kurzy a výcviky

 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, Dialog (2019 dosud)
 • Kurz práce s tělem – Český institut biosyntézy (2020)
 • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta – Tudytam (2018)
 • Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti – Fokus (2017)
 • Všeobecný výcvik v chatové krizové intervenci – Linka bezpečí (2017)
 • Odborný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, FF UK, akreditovaný MZ (2015- 2016)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech- PhDr. Jan Soukup, PhD. (2014- 2015)
 • Vzdělávací kurz primární prevence uživatelů návykových látek, Prev-Centrum (2014)
 • Strukturované učení a terapie problémového chování u osob s poruchou autistického spektra, Asociace pomáhající lidem s autismem (2013)
 • Kurzy projektivních metod – Test stromu, Kresba postavy a Test apercepce ruky, Mgr. Zdeněk Altman (2013)

Odborné praxe a stáže

 • Odborná stáž – OB Klinika (léčba obezity, diabetu a metabolických poruch) – 40 hodin (2016)
 • Denní stacionář pro adolescenty VFN – 20 hodin (2016)
 • Rehabilitační středisko Kladruby – 20 hodin (2015)
 • Terapeutická komunita Karlov- Sananim – 20 hodin (2014)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. Ambulantní léčba (2020- dosud)
 • Linka bezpečí, konzultantka telefonické a krizové intervence, vedoucí náslechu a vedoucí směny, lektorka programů Linka bezpečí ve vaší třídě (2016- dosud)
 • Školní psycholožka, ZŠ Filosofská (2019- 2020)
 • Lektorka programů primární prevence, Prev-Centrum (2014- 2019)
 • Osobní asistentka pro osoby s poruchou autistického spektra, Asociace pomáhající lidem s autismem (2013- 2015)