Titul, jméno, příjmení – pozice

Mgr. Marie Galatíková – psycholog, koordinátor selektivní a všeobecné primární prevence

Vzdělání: 

• Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor: Psychologie, Mgr. (2015-2018)
• Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor: Psychologie, Bc. (2012-2015)

Kurzy a výcviky:

• Učitel naživo, učitelský výcvik („ped. minimum“), (2016-2017)
• Déčko Liberec, výcvik kompletní krizové intervence telefonické a tváří v tvář (2014-2015)

Vybrané praxe a stáže:

• Projekt SPOLU, Brno, organizační tým – spolupodílení se na vedení SPOLU (2015-2016)
• Národní ústav duševního zdraví, Projekt Mindset, koordinace sběru dat na středních školách (2015-2016)
• European Federation of Psychology Student’s Association (EFPSA), Projekt Mind the mind, vedení workshopů o duševním zdraví pro studenty na středních školách (2015-2016)
• Projekt SPOLU, Brno, vedení týmů dobrovolníků volnočasových aktivit „arte“ a „drama“, (2013-2016)
• Projekt SPOLU, Brno, dobrovolník, vedení volnočasových aktivit pro psychiatrické pacienty (2013-2016)
• Bodaj o. s., Ukrajina, dobrovolník pro mentálně a fyzicky hendikepované děti v dětském domově (2013)
• Amelie z. s., Praha, dobrovolník s onkologickými pacienty (2012-2013)