Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Markéta Maciažková – psycholog, koordinátor všeobecné primární prevence

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor: Psychologie, Mgr. (2013 – 2017)
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor: Psychologie, Bc. (2010 – 2013)
 • Gymnázium Český Těšín (2005 – 2009)

Kurzy a výcviky

 • Kurz kompletní krizové intervence, 152 hodin, „D“ občanské sdružení (2013 – 2014)
 • sebezkušenostní výcvik Posilování pozitivních životních hodnot a postojů, 40 hodin, Křesťanská pedagogicko‑psychologická poradna (2014)
 • Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování, 160 hodin, Elio, o. s. (2014 – 2015)
 • Posilování pozitivní hodnotové orientace, 16 hodin, KPPP (2016)
 • Zneužívání návykových látek, 12 hodin, KPPP (2015)
 • Prevence šikanování, práce s třídním kolektivem a metodika práce se sociometrickým dotazníkem, 16 hodin, KPPP (2015)
 • Základy první pomoci, 4 hodiny, CSZŠ Jana Pavla II. (2014)
 • Profesionální pedagog – jak získat přirozenou autoritu, 16 hodin, Elio, o. s. (2014)
 • Test stromu, 16 hodin, Zdeněk Altman (2013)
 • Interakční výcvik (výcvik v rámci studia), FF UK (2010)

Odborná praxe a stáže

 • Lektorka programů primární prevence rizikového chování, Křesťanská pedagogicko‑psychologická poradna (2014 – 2016)
 • Učitelka, MŠ a jesle Flupík (2014 – 2015)
 • Elio, o. s. – stáž, 85 hodin (2014 – 2015)
 • OB klinika a. s. – stáž, 80 hodin (2015)
 • Rodinná a manželská poradna Karviná – stáž, 40 hodin (2015)
 • Psychosomatická klinika Praha – stáž, 40 hodin (2015)
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 – stáž, 40 hodin (2012)

Lektorská a publikační činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2017)
 • Lektor vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a rodiče od roku 2017
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence; psycholog, koordinátor všeobecné primární prevence (2017 – dosud)