Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. et Mgr. Markéta Šídová – adiktolog, vedoucí programu primární prevence

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor: adiktologie, Mgr. (2011 – 2013)
 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: antropologie a genetika člověka, Mgr. (2008 – 2011)
 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor: adiktologie, Bc. (2005 – 2008)
 • Střední zdravotnická škola 5. Května Praha, obor: Všeobecná sestra (2001 – 2005)

Kurzy a výcviky

 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP), 790 hodin (2018 – dosud)
 • Specializační studium pro školní metodiky prevence, Prev-Centrum, z.ú., 250 hodin (2016 – 2018)
 • Hra na hraně – kurz prevence problémového hraní, Podané ruce, (2017)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech, PhDr. Jan Soukup, 60 hodin, (2015 – 2016)
 • Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology – ADIS4, Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK, 48 hodin (2015)
 • Telefonická krizová intervence, REMEDIUM Praha, o.p.s., 119 hodin, (2012 – 2013)
 • Letní škola Harm reduction, Sananim, z.ú., 24 hodin (2015)
 • Základní krizová intervence, REMEDIUM Praha, o.p.s., 51 hodin, (2012)
 • Pracovník v sociálních službách, MUDr. František Matuška V & T institut HERMÉS, 160 hodin (2011 – 2012)
 • Školení první pomoci, Český červený kříž, oblastní spolek ČČK Praha 1, 10 hodin (2011)
 • Poradenství v adiktologii, Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK, 80 hod. (2008)

Odborná praxe a stáže

 • Kontaktní centrum STAGE 5, Progressive o.p.s. (2016)
 • Kontaktní centrum SANANIM (2016)
 • Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ženské oddělení (2012)
 • Denní stacionář SANANIM (2007)
 • Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s. (2007)
 • Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. (2009)
 • Pracovní a sociální agentura SANANIM (2006)
 • Doléčovací centrum SANANIM (2006)
 • Odborná praxe v rámci studia SZŠ (2003 – 2005)

Lektorská a publikační činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, lektor kurzu (2017)
 • Lektor vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a rodiče od roku 2017
 • Šídová, M., Šťastná, L. 2015. Kouření v těhotenství. Adiktologie 15/2, 164-172.
 • Šídová, M., Šťastná, L. 2014. Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím. Psychologie a její kontexty 5/2, 47-62.
 • Šídová, M., Šťastná, L. 2010. Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS. Adiktologie 10/2, 118-128.
 • AT konference 2014: Šídová, M., Šťastná, L. Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence; adiktolog, koordinátor selektivní primární prevence (2016 – dosud)
 • Nízkoprahové Středisko Drop In o.p.s. – terapeut, zdravotní sestra (2011 – 2016)