Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Michaela Hájková – sociální pracovník
 • vedoucí nízkoprahových služeb, kontaktní pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, studijní obor: Sociální práce, magisterské studium (2015 – 2017)
 • Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, studijní obor: Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (2012 – 2015)

Semináře

 • Výcvik v motivačních rozhovorech, PhDr. Jan Soukup, Ph.D., 60 hodin (2019)
 • Kurz Komplexní krizové intervence, REMEDIUM Praha o.p.s., 248 hodin (2018 – 2019)
 • Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb, ČAS, 20 hodin (2017)

Praxe a stáže

 • Dětské krizové centrum (2016)
 • Dům sv. Pavla (2015)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P (2014)
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s., Klub Krteček v Písku (2014)
 • Domov pro seniory Máj (2014)
 • Středisko výchovné péče České Budějovice (2013)

Zaměstnání

 • Prev – Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby, sociální pracovník (2019 – dosud)
 • Armáda Spásy v České republice, z.s., terénní sociální pracovník (2019 – 2019)
 • Jahoda, z.ú., terénní sociální pracovník (2017 – 2018)
 • Jahoda, z.ú., animátor volného času (2017 – 2018)
 • A Doma, z.s., sociální pracovník (2016 – 2016)