Jméno, příjmení, titul – pozice

 • Richard Pabišta, MSc – psycholog

Vzdělání

 • Universiteit van Amsterdam, fakulta sociálních a behaviorálních věd, obor: magisterské studium Psychologie (2017 – 2019)
 • University of New York in Prague, katedra psychologie, obor: bakalářské studium Psychologie (2013 – 2017)

Praxe, stáže a kurzy

 • Výcvik v motivačních rozhovorech, Sdružení pro motivační rozhovory, 60 hodin (2020 – probíhá)
 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, SLEA (2019 – probíhá)
 • Psycholog ve zdravotnictví PVŠPS, 200 hodin (2019)
 • Lektor programů primární prevence rizikového chování, Křesťanská pedagogicko‑psychologická poradna (2015 – 2018)
 • Výcvik v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů – KPPP, 100 hodin, (2015 – 2017)
 • Kurz Kompletní krizové intervence – Déčko Liberec z.s., 150 hodin (2016)
 • Asistent dětem se zdravotním postižením, Pink Crocodile o.p.s. (2014 – 2016)
 • Psychiatrická nemocnice Kosmonosy – Sexuologické oddělení, 80 hodin (2014)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba (2019 – dosud)
 • Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby (2018 – 2019)