Jméno, příjmení, titul – pozice

Mgr. Veronika Ešnerová – sociální pracovnice, koordinátorka všeobecné primární prevence

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Mgr. Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (2015 – 2018)
 • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií – Bc. Studium humanitní vzdělanosti (2009 – 2013)

Kurzy, výcviky, semináře

 • Výcvik v PCA psychoterapii a poradenství (2019 – současnost)
 • Kompletní krizová intervence (150 h)
 • Výcvik v chatové krizové intervenci (16 h)
 • Internetové poradenství jako pomocný nástroj krizové intervence (24 h)
 • Akreditovaný kurz Sociálně-právní ochrana dětí (12 h)
 • Vzdělávací kurz pro lektory všeobecné primární prevence rizikového chování (100 h)
 • Vzdělávací kurz primární prevence pro lektory SOS dětské vesničky, z. s. (16 h)

Odborná praxe a stáže

 • OSPOD, Praha 9 (2017)
 • Nízkoprahový klub MAPA (2015)
 • Kontakt, z. s.: dobrovolnictví v uprchlickém táboře v Srbsku a Makedonii (2015 a 2016)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence – koordinátorka všeobecné primární prevence (2020-doposud)
 • Dětské krizové centrum, z. ú.:  Krizová intervence telefonická, chatová a tváří v tvář (2019 – doposud)
 • Prev-Centrum, z. ú: Lektorka primární prevence ZŠ a SŠ (2019 – 2020)
 • Prospe, z. s.: Lektorka primární prevence na MŠ, ZŠ a SŠ (podzim-zima 2019)
 • JK Počin, z. s.: Lektorka hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi (2017-2020)
 • SOS Dětské vesničky, z. s.: Lektorka primární prevence v projektu prevence syndromu CAN „Tak snadno se to nepozná“ (jaro-léto 2016)
 • Barevný svět dětí, o. s.: Asistenka ve vzdělání v projektu „Kámoš“ (2010-2012)