Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Zuzana Nielsenová, DiS.  – sociální pracovnice
 • Sociální práce, sociální poradenství

Vzdělání

 • VOŠ sociálně právní, Praha 10 (2000-2003)
 • Gymnázium v Praze 3

Kurzy a výcviky

 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, o.s. Prev-Centrum; 122 hodin
 • Kurz neverbálních technik (99 hodin), Dr. Vodňanská – Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, sekce pro muzikoterapii, neverbální techniky
 • Základní kurz krizové intervence (51 hodin) – pořadatel Remedium Praha
 • Pokračovací kurz krizové intervence včetně základů první pomoci a sebeobrany (89 hodin) – pořadatel Remedium Praha
 • Rekvalifikační zkouška z krizové intervence
 • Kurz Trauma – pořadatel Remedium Praha
 • Assesment, individuální plán a garantské pohovory (15 hodin) – pořadatel Sdružení podané ruce
 • Základní kurz první pomoci – pořadatel Český červený kříž

Odborná praxe a stáže

 • Dětský domov Solenice (2001)
 • Drop in, o.p.s. – Centrum následné péče (2001)
 • Městský úřad pro Prahu 2, oddělení péče o rodinu (2001)
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (2002)
 • Sdružení nájemníků ČR (2002 – 2003)
 • Odborná stáž ve Velké Británii: Addaction (2008)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba; sociální pracovnice (2004 – 2009, od 05/2016)