Titul, jméno, příjmení – pozice

Mgr. Zuzana Očadlíková – adiktoložka, koordinátorka všeobecné a selektivní primární prevence

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta – NMgr. Adiktologie (2016 – 2021)
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta – Bc. sociální pedagogika (2013 – 2016)

Semináře a odborné konference

 • Kurz Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky (14 h.) (2020)
 • Kurz Krizová intervence (7 h.) (2020)
 • Účast na XII. Ročník konference: Dětská péče v adiktologii: krátká reflexe dosavadních zkušeností a nových možností

Odborná praxe a stáže

 • Slezská diakonie – Duhový dům, Ostrava (57h)
 • K- centrum SANANIM (2017)
 • Psychiatrická nemocnice Opava – oddělení pro uživatele NL (2014-2015)
 • Terapeutická komunita Kladno (2017)
 • Klinika Adiktologie – adiktologická ambulance (2017)
 • SVČ Ostrčilova, Ostrava
 • Školní družina ZŠ Nádražní, Ostrava
 • SVČ ASTERIX Havířov
 • ZŠ Bohumínská, Ostrava – 14denní ozdravný pobyt se žáky

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence – koordinátorka všeobecné a selektivní primární prevence (2020-doposud)
 • Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče (2017-2020)