Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence

  • Certifikát – Program školské všeobecné primární prevence – dokument ke stažení: CertifikatVPP
  • Certifikát – Program školské selektivní primární prevence – dokument ke stažení: CertifikatSPP
  • Certifikát – Program školské indikované primární prevence – dokument ke stažení: CertifikatIPP
  • MŠMT – Akreditace instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, platnost do 2.7.2018 – dokument ke stažení: Akreditace-msmt-instituce
  • MŠMT – akreditace vzdělávacího programu Specializační studium pro školní metodiky prevence, platnost do 16.8.2019, č.j.: MSMT – 16549/2016-1-551 – dokument ke stažení: msmt-akreditace kurzu

Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

  • Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – dokument ke stažení: RVKPP_certifikat
  • Rozhodnutí odborné rady SOFT – dokument ke stažení: SOFT
  • Akreditace MZ k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie – MZDR 18315/2018-5/ONP, platnost akreditace 30.6.2023 – dokument ke stažení: akreditace MZ-vzdelavaci- program

Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby, Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

  • Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – dokument ke stažení: RVKPP_certifikat