Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence

Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

  • Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – dokument ke stažení: RVKPP_certifikát
  • Rozhodnutí odborné rady SOFT – dokument ke stažení: SOFT
  • Akreditace MZ k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie – MZDR 18315/2018-5/ONP, platnost akreditace 30.6.2023 – dokument ke stažení: akreditace MZ-vzdelavaci- program

Prev-Centrum, z.ú., Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

  • Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – dokument ke stažení: RVKPP_certifikat
  • Odborná certifikace byla z rozhodnutí Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 20.12.2023 prodloužena do 31.12.2025. Adiktologická ambulance nadále pracuje dle standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb.