Nemáš jak trávit volný čas? Máš potíže ve škole? Nikdo ti nerozumí?

Nabízíme bezpečný prostor pro děti a dopívající od 10 do 18 let, kteří se nachází v obtížné životní situaci (rozpad rodiny, školní a výchovné problémy, konfliktní vztahy, sebepoškozování apod.), mají potíže s konzumací návykových látek nebo tráví příliš mnoho času u počítače nebo mobilu. Služby mohou využít také děti a dospívající, kteří preferují pasivní trávení volného času, které může vést k rizikovému způsobu chování.

Odborný tým provází a podporuje děti a dospívající v náročném období dospívaní. Poradenské služby mohou být cestou k dosažení zlepšení situace dospívajícího, přispět ke snížení rizikového chování a k rozvoji dalších dovedností a schopností (komunikace, asertivita, sebedůvěra, spolupráce, sebereflexe).

Spolupracujeme také s kurátory pro mládež v rámci poskytování služeb pro děti a dospívající, kteří jsou v péči OSPOD. Pro indikované dospívající poskytujeme individuální i skupinovou péči zaměřenou na aktuální potřeby daného klienta s ohledem na dané rizikové chování. Provázíme klienty cestou abstinence a motivujeme ke změně životního stylu pozitivním směrem.

Kam dále?

V případě, že se chcete objednat na konzultaci, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže nebo použít kontaktní formulář.

email.: nzdm@prevcentrum.cz, tel.: 242 498 334, 777 161 133