1. Efektivní primární prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování je „soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování.“ (Miovský et al., 2010). Existuje mnoho forem preventivních aktivit různé kvality a efektivity. Jak by měla vypadat efektivní forma preventivních programů a čeho se naopak vyvarovat se můžete dočíst na letáku níže.


2. Problematika užívání návykových látek


3. Problematika netolismu


4. Problematika šikany a kyberšikany


5. Klima třídy, třídnické hodiny