Jak poznat, že jsem závislý/á na návykové látce?

Každé užívání návykové látky ještě není závislost. To ovšem neznamená, že užívání, které se v závislost ještě nerozvinulo, nepřináší problémy. Jak má ale člověk poznat, že je na droze závislý?

Drogové závislosti patří mezi duševní a behaviorální poruchy, k jejichž klasifikaci se v současné době v Evropě užívá nejčastěji 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN -10). Diagnóza syndromu závislosti se dle MKN -10 stanovuje, pokud po dobu alespoň jednoho měsíce, nebo opakovaně v kratších obdobích během posledních dvanácti měsíců, došlo nejméně ke třem z následujících jevů:

  • silná touha nebo puzení užívat látku – takzvané chutě nebo craving

(tzn. nezvladatelná chuť užít danou látku)

  • potíže v kontrole užívání látky

(např. když mám obtíže neužít látku, i když vím, že mám nějaké povinnosti – pracovní, studijní i další, nebo např. když si dopředu řeknu, že užiji jen určité množství, ale pak to nedodržím apod.)

  • somatický (tělesný) odvykací stav, nebo užívání látky se záměrem zmírnit odvykací příznaky

(odvykací stav – lidově „absťák“ – nastává v momentě, kdy si tělo jedince na danou látku „zvykne“ a na její nedostatek reaguje tělesnými příznaky)

  • zvýšená tolerance k účinku látky

(musím užívat stále větší množství látky, abych dosáhl/a kýženého výsledku)

  • narůstající redukce jiných zálib a zájmů mimo užívání látky a zvýšení množství času nutného k získání látky, nebo zotavení se z jejích účinků
  • pokračování v užívání látky navzdory jasnému důkazu škodlivých následků

(např. když nadále látku užívám, i když mě kvůli tomu vyhodili z práce, školy, rozešel se se mnou partner/partnerka, mám zdravotní potíže, potíže se soudy, dluhy apod.)

Pokud jste po přečtení těchto řádků došli k názoru, že potřebujete odbornou pomoc – ať už na vás diagnóza závislosti sedí, nebo ne – zavolejte nám. Můžete se objednat na konzultaci, nebo vám doporučíme odpovídající zařízení, kde vám mohou pomoc nabídnout.

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

Odbornou pomoc je dobré vyhledat ve chvíli, kdy máte pocit, že droga začala být pánem nad vaším životem. Nemusíte být závislí, aby vám vaše užívání návykových látek nadělalo spousty osobních, zdravotních, společenských, vztahových, finančních i jiných problémů. Pokud chcete svou životní situaci změnit, kontaktujte nás.

Jak se objednat na konzultaci do Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba?

Stačí zavolat na tel. 233 355 459 nebo 777 161 138 kterýkoli všední den v čase 8:00 – 16:00 hodin, vysvětlit stručně svoji potíž a objednat se na osobní konzultaci. Nepotřebujete žádné doporučení ani zprávy o předchozí péči. Většina služeb našeho zařízení je pro klienty bezplatná (více informací u popisu jednotlivých služeb).

O léčbu v Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba můžete zažádat také písemně mailem prostřednictvím formuláře Žádost o léčbu. Ke stažení zde: Formular-zadost-o-lecbu