Skupina drog: Metamfetaminy

MDMA (3,4-methylendioxy-N-metamfetamin) někdy bývá označována jako empatogen (zvyšuje zájem o druhé lidi, otevřenost, porozumění, pocit sounáležitosti a lásky), ve vyšších dávkách se projevuje spíše psychostimulační efekt. Celkově účinky extáze můžeme zařadit někam mezi stimulancia a halucinogeny. Pro extázi je charakteristické víkendové užívání a typické prostředí tanečních akcí. Tablety, prodávané jako extáze, často obsahují příměsi jiných příbuzných látek nebo úplně jiné látky. Nejčastěji je to pervitin nebo jiná stimulancia na bázi amfetaminů, ale kromě psychoaktivních látek se v extázi setkáváme i s levnějšími plnidly, jako jsou kofein či ketamin, ale také paracetamol a jiná plnidla a pojidla. MDMA jako taková totiž patří mezi dražší látky a nelegální výrobci se snaží ušetřit. Ani zakoupení MDMA v podobě krystalů není jistotou, obecně je ale jednodušší rozpoznat drogu v krystalové formě, než v tabletce, protože každá látka má svou charakteristickou barvu či vůni, která ve slisované podobě v tabletě zanikne. Také některé nové syntetické drogy mohu mít podobný účinek jako extáze, například mefedron, slangově mňau-mňau, syntetický stimulant s empatogenními a euforickými účinky, 2-CB, který je stejně jako extáze prodáván v tabletách a má navíc výraznější halucinogenní účinky, GHB (Gama-Hydroxy Butyrate nebo „tekutá extáze“), která se prodává v lahvičkách, má „prosexuální“ efekt (stává se, že se míchá tajně do pití) a nesmí se kombinovat s dalšími psychoaktivními látkami.

Slangové výrazy: adam, bajle, boule, éčko, eva, extoška, koláč, lentilka, smajlík, vožeh, pilule, koule, éčko, tableta, emko, krystaly a mnoho dalších.

Vzhled: Na trhu je obyčejně dostupná ve formě různě barevných tablet, mohou mít různé tvary, často je na nich vyražený obrázek či logo, bývá na nich vidět, že se nejedná o tovární výrobek. Další formou jsou samotné krystaly, pro MDMA je typická narůžovělá až nahnědlá barva, silná hořká chuť a chemický zápach, po rozdrcení krystalů se mohou vzniklým práškem plnit i kapsle, prášek má pak barvu spíše bílou. Vzhled se ale může lišit dle chemického charakteru i způsobu výroby.

Původ: MDMA byla syntetizována firmou Merck počátkem minulého století. Látka byla experimentálně využívána v psychoterapii (partnerská terapie, léčba posttraumatické stresové poruchy). Psycholog a psychoterapeut Leo Zeff měl za to, že pomocí extáze se člověk dostane do „prvotního stavu“ (bez neuróz, úzkostí a zábran) a začal jí říkat Adam. V současné době opět roste zájem o výzkum možného využití extáze v psychoterapii. V případě psychoterapie podávané dávky MDMA jsou ovšem přesně vyměřené (tabletek či krystalů zakoupených na černém trhu nikdy nemůžeme mít jistotu ohledně množství ani čistoty látky) a celý průběh intoxikace je pod dohledem a odborným vedením.

Rekreační užívání MDMA se začalo objevovat v 70. letech v USA, odkud se postupně přes Velkou Británii rozšířilo do ostatních států Evropy. Dnes patří extáze mezi nejrozšířenější drogy užívané mladými lidmi na tanečních party všude na světě, i v Česku.

Účinky žádoucí (co si uživatel přeje zažít): Postupně narůstající euforie, pocity empatie, sounáležitosti s okolím, touha komunikovat s jinými lidmi (nastupuje asi za půlhodiny od užití, po prvotním mírném neklidu a zmatenosti). Uživatel má pocit, že je nabitý energií, vnímání je zostřené, někdy zažívá stavy rozšířeného vědomí. Typický stimulační efekt se ale nemusí objevit vždy, místo něj může nastoupit pocit pohody a lenosti, také záleží na setu (psychickém stavu uživatele) a settingu (fyzické a sociální prostředí). Při užití v páru uživatelé mohou zažívat pocity lásky, empatie, potřebu dotýkat se. Nejedná se však o afrodiziakum, u mužů MDMA oddaluje ejakulaci a může snižovat schopnost erekce. Zvyšování dávky během intoxikace vede spíše ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, než k zesílení příjemných prožitků.

Účinky nežádoucí (co uživatel také zažije, i když nechce): Někdy se objeví nevolnost a zvracení při nástupu účinku, sucho v ústech, stoupá tělesná teplota a krevní tlak. Dochází ke křečím žvýkacích svalů (svírání čelistí a skřípání zuby) i ke svalovým křečím obecně (až bolestivé). Může se objevit porucha koordinace pohybů. Uživatel se hodně potí, ale nemá pocit žízně, dochází tak k přehřátí a dehydrataci organizmu.  Po odeznění účinku u některých uživatelů i několikadenní „kocovina“ (opak prožitků při intoxikací), mohou se objevit problémy s pamětí, impulzivní jednání a návaly paniky. Občas se vyskytuje také depresivní nálada, úzkost, nespavost a únava, která souvisí také se zvýšenou aktivitou v době intoxikace, kdy uživatel často protancuje celou noc. „Low midweek” je zhoršená nálada uprostřed týdne následujícího po celonoční party, odpovídá zhruba 2 – 3 dnům po užití extáze (uživatel se pak o to více těší na víkend, kdy si zase dá). Extáze zvyšuje hladinu serotoninu a dopaminu v mozku, synapse se při pravidelném užívání postupně vyčerpávají (žádoucí efekt už nepřichází) a uživatel pak může sáhnout po kokainu nebo pervitinu kvůli jejich silnějšímu stimulačnímu efektu. Nežádoucí účinky se mohou lišit podle obsažených příměsí či jiných látek.
Způsob užívání: orálně, u krystalické podoby se rozdrcený prášek dá i šňupat.

Hlavní rizika: Při užití extáze může dojít k přehřátí organizmu, který v extrémních případech končí psychickým kolapsem a smrtí, i mírnější přehřátí organismu může způsobit rozpad svalstva, vážné poruchy srážení krve, selhání ledvin apod. Nebezpečné je, že intoxikovaný nepociťuje vyčerpání (nebo přehlíží jeho příznaky) ani žízeň. Diskutuje se o jaterní toxicitě MDMA, o neurotoxicitě (poškozování nervových buněk) a o poškození imunitního systému při dlouhodobém užívání. Další rizika pramení z neodhadnutelnosti složení tablety, která může obsahovat nebezpečné a vyloženě jedovaté látky. Rizikem je také psychická závislost, kterou v tomto kontextu můžeme chápat jako neschopnost užívat si taneční či jiné akce tak, jako dříve – tedy bez užití drogy. S tím souvisí bažení po droze, případné vyhledávání tanečních akcí jakožto příležitostí k užití. Diskutuje se o usnadněném přechodu na silnější stimulanty (pervitin, kokain), ale příčinou přechodu na pervitin můžou být stejné důvody, které původně vedly k užívání extáze. Kombinace MDMA s inhibitory MAO (obsahují antidepresiva) může vést až k život ohrožujícímu serotoninovému syndromu. Alkohol je nebezpečný tím, že působí močopudně a tak ještě zvyšuje riziko dehydratace.

Intoxikovaný: Pokud nedojde ke komplikacím, nebo nebyla užita velká dávka, je intoxikace pro zevního pozorovatele obtížně pozorovatelná, ukazatelem mohou být výrazně rozšířené zornice a strnulé čelisti, které se intoxikovaný snaží uvolnit typickými pohyby, skřípání zubů. Mluva může být hodně uvolněná či zrychlená, objevuje se pocení. Při intoxikaci velkými dávkami dochází k poruchám krátkodobé paměti, které ale také souvisí i s celkovou únavou organismu po dlouhém večírku. Účinek odezní po 4-6 hodinách, dle dávky, uživatelé ale často užijí více dávek za večer. Detekce v moči je možná asi 1-5 dní od užití při občasném užívání, ale záleží na frekvenci a množství, z krve se vyloučí většinou do 24 hodin.

Odvykací stav:  Na extázi nebyla popsána fyzická závislost, u některých uživatelů se ale rozvíjí tolerance a pro dosažení stejného efektu zvyšují dávky a frekvenci užívání MDMA. Specifikem je spojení užívání s určitým prostředím (taneční party). Somatická složka odvykacího stavu mívá podobu vystupňované únavy s rozladami, psychická složka se projevuje bažením po droze a podrážděností. Ke zvládnutí odvykacího stavu není třeba lékařské intervence.

1.pomoc:

Podávat dostatek tekutin (minerální voda, samotná voda může ve větším množství způsobit metabolický rozvrat) a odvést intoxikovaného na klidné a chladné místo. Pokud intoxikace probíhá atypicky, vždy zavolejte lékaře.

Odvykací stav:

– somatická složka má podobu vystupňované únavy s rozladami
– psychická složka se projevuje bažením po droze a podrážděností
– ke zvládnutí odvykacího stavu není třeba lékařské intervence

Detekovatelnost:

Přítomnost MDMA lze zjistit z moči po dobu 1 – 5 dní

Zajímavosti:

Co do procenta lidí v populaci, kteří někdy v životě užili nelegální drogu, je MDMA (extáze) v ČR po konopí druhou nejčastěji vyzkoušenou drogou.

Poměrně často jsou jako „extáze“ nabízeny produkty, jež obsahují příměsi jiných látek nebo úplně jiné látky.