Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Adéla Naglmüller – adiktolog, kontaktní pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, studijní obor: Adiktologie, magisterské studium (2019 – 2022)
 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, studijní obor: Adiktologie, bakalářské studium (2016 – 2019)

Semináře

 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích, MUDr. Vladislav Chvála, 114 hodin (2022)
 • Kurz sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb, Mgr. Petr Porubský, 8 hodin (2021)
 • Kurz techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru, Mgr. Karolína Brabcová, 8 hodin (2021) 
 • Kurz pracovníka v sociálních službách, Dagmar Rosecká, 150 hodin (2020)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech, PhDr. Jan Soukup, Ph.D., 60 hodin (2019)
 • Sociálně – psychologický a poradenský výcvik, Mgr. Magdaléna Skřivánková, 60 hodin (2019)

Praxe a stáže v rámci studia

 • Ambulantní doléčovací program – Zařízení sociální intervence Kladno (2019)
 • Centrum léčby závislosti na tabáku, Fakultní nemocnice v Motole (2018)
 • Terapeutická komunita Vršíček – Středisko křesťanské pomoci Plzeň (2018)
 • Výchovný ústav Husův domov Dvůr Králové nad Labem (2017)
 • Dětské a dorostové detoxikační centrum Pod Petřínem (2017 – 2018)
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – Oddělení 14, Následná péče (2016)
 • Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o. p. s. (2016)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Centrum poradenství pro děti a mládež – adiktolog, kontaktní pracovník (2019 – dosud)
 • Area Fausta – specializované pracoviště pro asistované styky rodičů s dětmi, kontaktní pracovník (2019 – 2022)