Základní informace: IČ: 67364012, Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním organizace Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.

Prev-Centrum je členem svazu PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

 

Aktuality
4/14/2015 Prev-Centrum na Febiofestu ( Podrobnosti.... )
3/5/2015 Přehled akcí klubu Suterén ( Podrobnosti.... )
2/20/2015 Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování ( Podrobnosti.... )