Základní informace: IČ: 67364012, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním ústavu je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Prev-Centrum, z.ú. je členem sdružení PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

Prev-Centrum, z.ú. ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 a Magistrátem hlavního města Prahy vyhlašuje IV. ročník Fotografické soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ v Praze 6 na téma:

"Tolerance k odlišnosti"
Prevence rasismu a xenofobie

Pro koho je soutěž určena?
Do soutěže se může přihlásit každý žák či student, navštěvující základní nebo střední školu v Praze 6.

Jak to funguje?
Stačí elektronicky zaslat vlastnoručně pořízenou fotografii ve formátu JPG (vysoké rozlišení, ideálně 300 dpi, velikost cca 5-10 MB) a to společně s přihláškou do soutěže na email prevence@prevcentrum.cz (do předmětu uveďte „Fotosoutěž“). Přihláška (včetně podmínek k soutěži) je ke stažení zde

Jak soutěž probíhá?
Soutěž probíhá v období září – říjen roku 2016, uzávěrka pro zaslání fotografií je 31.10. 2016. Fotografie zaslané po datu uzávěrky nemohou být do soutěže zařazeny. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na vernisáži výstavy, která se bude konat  na přelomu listopadu a prosince 2016. O přesném datu vernisáže budeme soutěžící i veřejnost včas informovat.

O co se hraje?
Odborná porota vybere ze zaslaných fotografií ty nejlepší, které se pak stanou součástí putovní výstavy po školách v Praze 6. Tyto fotografie budou také k vidění na stránkách Prev - Centrum, z.ú., Městské části Praha 6 a dalších partnerů soutěže. Hlavní ceny jsou:

1. místo – Digitální zrcadlovka
2. místo – Penny skateboard
3. místo – Svítící frisbee
…a další ceny od MČ Prahy 6.

Kontakt pro dotazy: prevence@prevcentrum.cz (do předmětu Fotosoutěž - dotaz), nebo na tel. 242 489 335 či 776 619 505

Aktuality
9/29/2016 Seminář OMS "Mediace jako prostředek řešení konfliktů v rodině" ( Podrobnosti.... )
9/9/2016 Přijmeme kolegu/kolegyni na pozici Lektor primární prevence ( Podrobnosti.... )
9/7/2016 V listopadu otevíráme vzdělávací program "Specializační studium pro školní metodiky prevence" ( Podrobnosti.... )
9/1/2016 Nový program pro patologické hráče! ( Podrobnosti.... )