Základní informace: IČ: 67364012, Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. o.s. Prev-Centrum je členem svazu PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

 

Aktuality
1/26/2015 Únorový otevřený mezioborový seminář OMS ( Podrobnosti.... )
1/21/2015 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí ( Podrobnosti.... )
1/14/2015 Odborné mezioborové semináře na rok 2015 ( Podrobnosti.... )
1/5/2015 ZMĚNY OTEVÍRACÍ DOBY KLUBU SUTERÉN ( Podrobnosti.... )
11/26/2014 Prosincový otevřený mezioborový seminář OMS ( Podrobnosti.... )
11/4/2014 Listopadový otevřený mezioborový seminář OMS ( Podrobnosti.... )
10/23/2014 Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici externí lektor primární prevence ( Podrobnosti.... )
10/20/2014 Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici psychologa s klinickou specializací ( Podrobnosti.... )
9/30/2014 Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování ( Podrobnosti.... )