Základní informace: IČ: 67364012, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním ústavu je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Prev-Centrum, z.ú. je členem sdružení PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

Prev-Centrum, z.ú. , městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy v rámci
III. ročníku fotografické soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ v MČ Praha 6 na téma:

PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY ANEB CHCEME ŠKOLU JAKO BEZPEČNÉ MÍSTO!

Autory fotografií jsou žáci a studenti základních a středních škol Prahy 6. Vernisáž je určena pro všechny soutěžící, jejich přátele a rodiny, pro všechny pedagogy a zástupce škol i širokou veřejnost.

Vernisáž se koná dne 3.12. 2015 od 18:00 ve Skleněném paláci (nám.Svobody č.728/1, Praha 6).
Vstup je volný.

Kontakt pro dotazy: prevence@prevcentrum.cz (do předmětu Fotosoutěž - dotaz), nebo na tel. 242 489 335 či 776 619 505

Děkujeme všem soutěžícím, školním metodikům prevence, pedagogům a všem, kteří se podíleli na tvorbě fotografií a propagaci soutěže.

Záštitu nad třetím ročníkem fotografické soutěže uděluje pan radní hlavního města Prahy - Ing. Radek Lacko a paní radní městské části Praha 6 - Ing. Milena Hanušová.
Aktuality
11/12/2015 Filmové podvečery v klubu Suterén ( Podrobnosti.... )
11/3/2015 Listopadový seminář OMS ( Podrobnosti.... )
11/2/2015 Výběrové řízení na pozici externí lektor primární prevence - PRODLOUŽENO! ( Podrobnosti.... )
10/26/2015 ZMĚNA TÉMATU OTEVŘENÉHO MEZIOBOROVÉHO SEMINÁŘE 24. 11. 2015 ( Podrobnosti.... )
10/22/2015 Prev-Centrum, z.ú. v projektu GIVT ( Podrobnosti.... )