Základní informace: IČ: 67364012, Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. o.s. Prev-Centrum je členem svazu PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

 
Aktuality
4/9/2014 Volná místa v náhradním termínu otevřeného mezioborového semináře - PhDr. Richard Braun ( Podrobnosti.... )
3/25/2014 Termín zasedání Správní rady Prev-Centra ( Podrobnosti.... )
3/18/2014 Psycholog ve zdravotnictví/klinický psycholog ( Podrobnosti.... )
3/18/2014 Sociální pracovník v NZDM ( Podrobnosti.... )
2/27/2014 Přijmeme nové školy do spolupráce ( Podrobnosti.... )
2/5/2014 Program otevřených mezioborových seminářů na rok 2014 ( Podrobnosti.... )