Základní informace: IČ: 67364012, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním ústavu je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Prev-Centrum, z.ú. je členem sdružení PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs


Aktuality
5/2/2016 !ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KLUBU SUTERÉN! ( Podrobnosti.... )
1/20/2016 Filmové podvečery v klubu Suterén ( Podrobnosti.... )