Základní informace: IČ: 67364012, Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. o.s. Prev-Centrum je členem svazu PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

 

Aktuality
3/4/2015 Klub Suterén - zveme vás na oslavu! ( Podrobnosti.... )
2/20/2015 Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování ( Podrobnosti.... )
1/21/2015 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí ( Podrobnosti.... )