Základní informace: IČ: 67364012, Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním organizace Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.

Prev-Centrum je členem svazu PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

 

Aktuality
6/23/2015 Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici externí lektor primární prevence ( Podrobnosti.... )
6/10/2015 Změna právní formy ( Podrobnosti.... )
5/14/2015 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí ( Podrobnosti.... )
5/7/2015 Zážitkový městský tábor aneb prázdniny v Suterénu! ( Podrobnosti.... )
5/5/2015 Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování - možnost přihlásit se na kurz stále trvá! ( Podrobnosti.... )
3/5/2015 Přehled akcí klubu Suterén ( Podrobnosti.... )