Základní informace: IČ: 67364012, Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. o.s. Prev-Centrum je členem svazu PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

 
Organizace Prev-Centrum, Městská část Prahy 6 a Magistrát hlavního města Prahy,  Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy druhého ročníku fotografické soutěže na téma Prevence nelátkových závislostí:

ZÁVISLOST JINAK NEŽ NA DROGÁCH ANEB JAK MŮŽE VIRTUÁLNÍ SVĚT A HAZARD OVLÁDAT NAŠE ŽIVOTY

Vystaveny budou nejzdařilejší fotografie žáků a studentů, navštěvujících základní a střední školy v Praze 6. Na vernisáži budou slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže a budou jim předány ceny.
Kde se vernisáž koná?
Vernisáž se koná dne 25.11. 2014, od 17:00, ve Skleněném Paláci, nám. Svobody č.728/1, 160 00 Praha 6.
Pro koho je vernisáž určená?
Vernisáž je určená pro soutěžící žáky a studenty, jejich spolužáky, rodiče, učitele, přátele a širokou veřejnost. Vstup je volný. Těšíme se na Vás!

Kontakt pro dotazy: prevence@prevcentrum.cz (do předmětu Fotosoutěž - dotaz), nebo na 242 489 335, 776 619 505

Aktuality
12/22/2014 Vánoční otevírací doba klubu Suterén ( Podrobnosti.... )
12/18/2014 Předvánoční turnaj na klubu! ( Podrobnosti.... )
11/26/2014 Prosincový otevřený mezioborový seminář OMS ( Podrobnosti.... )
11/20/2014 Co na Mikuláše? ( Podrobnosti.... )
11/4/2014 Listopadový otevřený mezioborový seminář OMS ( Podrobnosti.... )
10/23/2014 Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici externí lektor primární prevence ( Podrobnosti.... )
10/20/2014 Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici psychologa s klinickou specializací ( Podrobnosti.... )
9/30/2014 Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování ( Podrobnosti.... )
9/8/2014 Pozvánka na zahradní setkání klientů nízkoprahového klubu ( Podrobnosti.... )