Titul, jméno, příjmení – pozice

Mgr. Petra Kačabová – koordinátorka všeobecné primární prevence

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Mezinárodní rozvojová studia (2016–2021), Mgr.
 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor Ekologická a evoluční biologie
 • (2012–2016), Bc.

Kurzy, semináře a výcviky

 • Základy EmotionAid (6 hodin) (2023)
 • Egyesek Youth Association: Školení osobnostního rozvoje zaměřené na zlepšení dovedností ve vedení lidí skrze sebereflexi Changemaker 3.0, Erasmus+ (9 dní) (2021)
 • Prev centrum, z. ú.: Vzdělávací kurz pro lektory všeobecné primární prevence rizikového chování (100 h) (2020)
 • NaZemi: Konflikt jako příležitost k učení (16h) (2020)
 • Nadácia Milana Šimečku: Konference Rozmanité školy (1 den) (2019)
 • Hnutí duha: Škola občanské iniciativy (9 dní) (2018)
 • INEX SDA, z.s.: Roční cyklus globálního vzdělávání Global Learning and Education Network (GLEN) zahrnující tři semináře (17 dní) a stáž v organizaci Sustainable living foundation v Ugandě (3 měsíce) (2017-2018)
 • Univerzita Palackého v Olomouci: Letní školy rozvojové spolupráce (9 dní) (2016)

Odborné praxe a stáže

 • Oddělení globálního vzdělávání v Člověku v ohrožení, n. o. (2019)
 • Česká rozvojová agentura (2019)

Lektorská činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence – lektorka kurzu (od 2023)
 • Lektorka programů primární prevence pro žáky základních škol a studenty středních škol (od 2023)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – koordinátorka Programů všeobecné primární prevence (2023 – doposud)
 • Člověk v tísni, o. p. s. – Koordinátorka projektů mediálního vzdělávání (2022–2023)
 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy – Koordinátorka in situ projektů v  (2021–2022)
 • Engagement Global gGmbH – Asistentka a tutorka na cyklu globálního vzdělávání GLEN (2019–2020)
 • Botanická zahrada hl. m. Prahy – průvodkyně (2013–2021)