Jméno, příjmení, titul – pozice

 • Mgr. et Mgr. Klára Zajíčková – psycholog

Vzdělání

 • IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, obor: Klinická psychologie (2020 – probíhá)
 • Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, obor: Psychoterapeutická studia (2007 – 2011)
 • Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, obor: Psychologie (2007 – 2010)
 • Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, obor: Psychologie – Mediální studia a žurnalistika (2004 – 2007)

Kurzy a výcviky

 • Výcvik integrace v psychoterapii (1000 hodin), Společnost pro integraci v psychoterapii (2010 – 2016)
 • Psycholog ve zdravotnictví (270 hodin), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (2016)
 • Kurzy WAIS-III (8 hodin) a MMPI-2 (8 hodin), Hogrefe Testcentrum (2016)
 • Kurz Kresba stromu (16 hodin), ČASP (2015)
 • Kurz Komunikace v adiktologii (10 hodin), Český adiktologický institut (2014)
 • Sebezkušenostní kurz Úvodní víkend body-psychoterapie (26 hodin), Výcviky.cz (2014)

Odborné praxe a stáže

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha (2016)
 • Doléčovací centrum Sananim, Praha (2014)
 • Doléčovací centrum Jamtana, Brno (2009 – 2010)
 • Psychiatrická léčebna Černovice, Brno (2010)
 • Doléčovací centrum Prevent, České Budějovice (2010)
 • Terapeutická komunita Sejřek, Sejřek (2009)
 • Pravidelná účast na Sekcích následné péče A.N.O. (2013 – 2020)

Zahraniční stáže

 • Janus solutions, Londýn, UK (2019)
 • ARGO – Alternative Therapeutic Program for Drug-Addicted Individuals, Soluň, Řecko (2016)
 • Phoenix Futures Sheffield, UK (2014)
 • Meta Adicciones, Barcelona, Španělsko (2012)
 • CT Can Coll, Barcelona, Španělsko (2012)

Publikační a přednášková činnost

 • Zajíčková, K. (2014). Font Picant: Sant Miguel Maifré – specifický model terapeutické komunity ve  Španělsku. Adiktologie (14)1, 90-94. 
 • Dolejší, M., Zajíčková, K. Re-entry program CHRPA Magdalena o.p.s. (přednáška v Aj). S.H.A.R.E. konference, UPOL, Olomouc, 17. 6. 2015.
 • Černá, S., Zajíčková, K. Rodina v terapii – terapie v rodině (workshop). VIII. AT konference v Plzeňském kraji „Žádoucí účinky“, CPPT, Ulice, Point 14, SKP, Býkov, 9. 10. 2014.
 • Zajíčková, K. Závislost a její léčba z rituální perspektivy (přednáška). AT-konference, ČLS JEP, Seč, 30. 4. 2014.
 • Zajíčková, K. Spiritualita a rituály v doléčovacím procesu (přednáška). Adiktologická konference Jihočeského kraje VII. ročník „Mimo střed“, OS PREVENT, Červená nad Vltavou, 18. 10. 2013.
 • Zajíčková, K. Prožitek aktivního bubnování (poster). Psychoterapeutické sympozium: Co a jak umíme zkoumat v procesu psychoterapie?, FSS MU, Brno. 26. – 27. 5. 2011.

Zaměstnání

 • Doléčovací centrum Magdaléna, Magdaléna o.p.s. (2015 – 2020)
 • Středisko následné péče, Point 14 (2013 – 2015)
 • Fundación Font Picant – roční pracovní stáž, Barcelona, Španělsko (2011 – 2012)
 • ZŠ Novoměstská (2010 – 2011)