Jméno, příjmení, titul – pozice

  • Bc. Simona Pilecká, sociální manažer

Vzdělání / kvalifikace

  • Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta,
  • obor Sociální práce ve veřejné správě (2015-2018)

Kurzy

  • Základní krizová intervence, REMEDIUM (2018)
  • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, Prev-Centrum, z.ú. (2019)
  • Mediace pro sociální pracovníky,  Kappa-Beta institut, z.s. (2020)
  • Možnosti Zooterapie v sociální praxi, MOJEKVALIFIKACE (2023)