SPRÁVNÍ RADA Z.Ú.

Bc. Jan Šalomoun
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.,MSc.
Vít Rozehnal

DOZORČÍ RADA Z.Ú.

PaedDr. Martina Richterová Těmínová
Mgr. Pavel Plaček
Mgr. Barbora Václavková

ODBORNÉ KOLEGIUM Z.Ú.

Odborné kolegium je poradním sborem ústavu, který garantuje kvalitu a odbornost provozovaných činností a poskytovaných služeb.

Členové odborného kolegia jsou:

Mgr. Tereza Nikodymová
Bc. Jiří Tenk
Richard Pabišta, MSc