Dříve vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Jedná se o vzdělávací program, který je určen profesionálům, zabývajícím se realizací preventivních programů ve školách, školských zařízeních, poskytovatelům primární prevence a lektorům preventivních programů (případně osobám, které se na tuto činnost připravují). Vzdělávání je zaměřeno především prakticky, tedy na rozvoj osobnosti účastníka, rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání samostatných možností řešení problematických situací apod. V metodách výuky je proto preferována kombinace bloků zaměřených na předávání teoretických informací, workshopů s nácviky praktických dovedností a sebezkušenostních dílen.

Info pro zájemce: další běh otevřeme v říjnu 2020.

Studium je akreditováno MŠMT a naplňuje vyhlášku o DVPP.