Autorka: Mgr. Alžběta Kovářová

Soustředit se na studium a práci v době digitálních technologií a orientaci na výkon je pro mnohé obtížný úkol. Přejeme si často být s prací nebo učením co nejdříve hotovi, zkrátit si dobu, kterou trávíme touto pro mnohé nepříjemnou činností. Abychom udrželi krok s náročným tempem moderní doby, hledáme způsoby, jak rychle zvýšit naši produktivitu a výkonnost.

V posledních letech se tak setkáváme s nárůstem užívání tzv. chytrých drog, nebo také studijních drog. Studijní drogy, známé také jako nootropika, jsou látky nebo léky, které mají za cíl zlepšit kognitivní funkce mozku, jako jsou paměť, pozornost, schopnost učení či kreativita.

Jedná se o látky, které mají schopnost zvýšit hladiny neurotransmiterů v mozku, jedná se zejména o dopamin, serotonin nebo noradrenalin. Tyto neurotransmitery jsou chemické látky, které umožňují komunikaci mezi mozkovými buňkami a jsou zásadní pro správné fungování mozku. Dále také zlepšují průtok krve do mozku. To vše má pozitivní vliv na naši paměť, pozornost i náladu. Díky obsahu antioxidantů a protizánětlivých látek mají také některá nootropika schopnost chránit mozkové buňky před poškozením a tím předcházet jejich úbytku.

Mezi nejznámější legální studijní drogy patří například kofein, který se nachází v kávě a čaji, Modafinil, předepisovaný pro léčbu narkolepsie, Ritalin, který se obvykle předepisuje pro léčbu ADHD, nebo Piracetam.

Je důležité si uvědomit, že užívání studijních drog není dlouhodobě udržitelné a může mít vážné důsledky pro zdraví. Mezi nejčastěji popisované negativní důsledky patří rozvoj závislosti, poruchy spánku, úzkosti, deprese, v krajních případech až k psychózám. Je proto rozumnější investovat čas a energii do zlepšení životního stylu, vyvážené stravy, pohybu a dostatku spánku. Pokud máte se studiem nebo koncentrací potíže, je možné vyhledat i psychologa, případně se obrátit na univerzitní poradenské centrum, kde Vám mohou pomoci najít udržitelný způsob, jak efektivně studovat.

V neposlední řadě je nutné také upozornit na koncept tvz. state dependent learning/memory. Ukazuje se, že lidé mají tendenci lépe si vybavovat informace, které jsou v souladu s jejich aktuálním duševním stavem. Naučíme-li se něco pod vlivem studijních drog, je velmi pravděpodobné, že si informace bude hůře vybavovat v momentě, kdy pod vlivem nebudeme.