Dovolujeme si informovat všechny zájemce, že další běh Specializačního studia pro školní metodiky prevence bude zahájen 12. 5. 2023.

Veškeré podrobné informace včetně přihlášky naleznete zde: Specializační studium pro školní metodiky prevence (250 h) (ŘÍJEN 2021) – Prev-Centrum (prevcentrum.cz).

Případné dotazy zodpoví vedoucí programu primární prevence Mgr. Tereza Nikodymová, e-mail: vedouci.prevence@prevcentrum.cz.