Podílíme se na vzdělávání pedagogů i široké veřejnosti s cílem prohloubit znalosti a dovednosti posluchačů na poli primární prevence rizikového chování a poskytnout základní informační servis v oblasti užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.

Semináře jsou realizovány dle zakázky zadavatele (škola, organizace).

Příklady témat

  • Třídnické hodiny a práce s klimatem třídy
  • Komunikace s rodiči v prostředí školy
  • Prevence látkových a nelátkových závislostí

Kontakt

V případě dotazů či zájmu o realizaci vzdělávacího semináře se obracejte na e-mail vedouci.prevence@prevcentrum.cz, tel.: 242 498 335.

Reference