Mezi základní cíle jednorázových seminářů pro rodiče a pedagogy patří zprostředkovat rodičům a pedagogům teoretické znalosti v problematice rizikového chování, posilovat kompetentnost  a poskytovat základní informační servis v oblasti problematiky rizikového chování.

Dílčími cíly je informovat o možnostech prevence vzniku a rozvoje rizikového chování v rodině, napomáhat včasnému rozpoznání užívání návykových látek u dítěte, informovat o možnostech efektivního řešení problémů spojených s užíváním drog v rodině a odbourávat mýty spojené s užíváním návykových látek a jiných forem rizikového chování.

Semináře jsou realizovány dle zakázky školy.